SLU-nyhet

Hippolog stänger för sen anmälan 30 juli

Publicerad: 29 juli 2016

Imorgon den 30:e juli kl 23.59 stänger anmälan till Hippologprogrammet. Om du ännu inte sökt har du fortfarande chansen!

Varför och när öppnar anmälan igen?

De flesta program vid SLU har öppet för sen anmälan fram till programstart för att fylla eventuella kvarblivna platser. Eftersom hippolog - kandidatprogram har ett behörighetsgivande antagningsprov i maj har öppen anmälan efter 15 april inte varit möjlig. I år prövar vi något nytt och öppnar anmälan igen och planerar för extra antagningsprov.

Inriktning travhäst och islandshäst. Efter antagningsprovet i maj bedömer vi att det är troligt att vi kommer att ha ett fåtal platser kvar på Wången.

Inriktning ridhäst. Efter antagningsprovet i maj har betydligt fler klarat antagningsprovet än vad det finns platser på programmet. Platser kan eventuellt komma att bli tillgängliga.

Om det finns lediga platser tillgängliga efter första urvalet den 12 juli eller andra urvalet 3 augusti kommer vi att kalla till antagningsprov. Har du gjort antagningsprov tidigare i år och klarat provet behöver du inte göra ett nytt prov. Om du inte klarade provet i år, har tränat och vill pröva igen gör du provet endast i de moment du inte klarade. Extra antagningsprov planeras på Wången den 19 augusti och Strömsholm den 22 augusti.

Vem kan anmäla sig?

Alla kan anmäla sig! Är du anmäld finns du med i systemet OM det blir lediga platser tillgängliga. För att ha möjlighet att kallas till antagningsprov ska du uppfylla grundläggande och särskild behörighet (förutom godkänd antagningsprov). Den som uppfyller samtliga behörighetskrav kan antas till programmet. Rangordning av behöriga sökande görs utifrån det datum då fullständig anmälan inkommit till SLU.

Ny anmälan - du som inte har varit anmäld till hippolog - kandidatprogram tidigare i år. Anmäl dig via www.antagning.se.

Återanmälan - du som varit anmäld till hippolog - kandidatprogram tidigare i år men blivit obehörigförklarad. Du måste få hjälp från SLUs antagningsenhet för att göra en s.k. återanmälan. Hör av dig till antagningsenheten på telefon 018 – 67 10 00 (ej vecka 29 eftersom enheten då är obemannad) eller skriv till antagning@slu.se (alltid öppen). Önskan om återanmälan som inkommer via e-post under vecka 29 kommer i att registreras med det datum som mailet kom till SLU.


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta oss via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

För frågor om studieavgifter, kontakta tuitionfees@slu.se

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15