SLU-nyhet

Näringsdepartementet söker praktikant

Publicerad: 13 december 2016

Är du intresserad av att göra praktik på Näringsdepartementet och är i slutskedet av din utbildning? Som praktikant på Näringsdepartementet får du möjlighet att skaffa dig värdefulla erfarenheter inför framtida arbetsliv i en betydelsefull verksamhet.

Vanligtvis följer du som praktikant en handläggare i dennes vardag med allt vad det innebär och får sätta dig in i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad.

Praktiken gäller samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi. Detta är ett projekt som sträcker sig mandatperioden ut och som syftar till att Sverige ska ta viktiga steg mot en omställning från linjär och fossilberoende ekonomi till cirkulär och biobaserad. Du kan läsa mer om detta på www.regeringen.se/samverkansprogram.

Du kan bland annat få möjlighet att bistå i analyser, förbereda utkast till underlag och hålla kontakt med andra enheter, departement, myndigheter och organisationer. Praktikperioden omfattar 5-20 veckor under vårterminen 2017. Normalt genomförs praktiken på heltid under kontorsarbetstid. Ekonomisk ersättning utgår inte.

Skicka din ansökan omgående till camilla.lehorst@regeringskansliet.se. Intervjuer kommer att ske i mitten av januari 2017.

Läs hela annonsen på våra karriärsidor, där vi fortlöpande lägger ut jobb och praktikplatser som vi tror passar våra studenter.


Kontaktinformation