8 nov

Online/Zoom

"Få det gjort"

seminarier, workshops |
personalutbyte

Tillhör du de som upprepat skjuter upp sitt pluggande? Vill du få tips om hur man startar upp bra rutiner? Delta på Zoomföreläsningen "Få det gjort".

Uppskjutande, eller prokrastinering som det också kallas, är ett mycket vanligt problem. Särskilt bland studenter. Alla tenderar att skjuta upp uppgifter eller beslut då och då, men för vissa skapar det problem. Även om det för många inte får så stora konsekvenser, kan det bli ett hinder i studierna.

Vill du få tips om hur man startar upp bra rutiner? Välkommen på vår föreläsning om att ”Få det gjort – sluta prokrastinera!”. Föreläsningen ger dig råd och tips om vad du själv kan göra för att bryta dina (o)vanor och faktiskt ”börja göra det nu!”.

Föreläsningen ges på svenska.

Föreläsare Lotta Hertzberg, hälsopedagog vid enheten för studenthälsa, Uppsala universitet.

Zoomlänk till föreläsningen

Passcode: 304050

Fakta

Tid: 2023-11-08 13:15 - 14:15
Ort: Online/Zoom
Mer information:

Studenthälsan kan ge stöd om du har problem relaterade till livet som student eller som påverkar dina studier negativt. Det kan till exempel gälla frågor om livsstil, psykisk hälsa eller stresshantering.

Läs mer om Studenthälsan på Studentwebben.