9 feb

Online via Zoom

Få återkoppling på ditt CV (drop-in)

seminarier, workshops |

Välkommen till oss med ditt CV. Under 15 minuter får du återkoppling från erfarna CV-granskare. Syftet är att du ska känna dig tryggare i ditt jobbsökande och när du presenterar dig för möjliga arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden.

Du kommer först till väntrummet i Zoom. Därefter träffas du och CV-granskaren i ett ”breakout room” i Zoom. Du har möjlighet att dela skärm och visa ditt CV när granskningen börjar.

Målgrupp: För alla studenter på SLU.

Språk: Svenska och Engelska

Anmälan: Du deltar digitalt via Zoom. När du har anmält dig får du en bekräftelse med inloggningsuppgifter till webbinariet.

Notera: det begränsade antalet platser är 30 och du har inte möjlighet att anmäla dig när det antalet är nått.  Det är enbart CV mot en svensk arbetsmarknad som granskas.