24 mar

Online

Hantera stress och främja hälsa i pandemitider

Studenthälsan bjuder in till en föreläsning om hur du hanterar stress och tar hand om din hälsa under pandemin. Föreläsningen är digital och ges på svenska.

Att studera vid universitet kan innebära positiva utmaningar, men också kännas svårt. Som student är det vanligt att uppleva att kraven överstiger ens resurser. Det kan leda till stress, och trots att det varken är fel eller farligt att känna stress så kan det påverka både studierna och livet i stort på negativa sätt.

Att studierna helt eller delvis sker på distans kan innebära en extra utmaning samtidigt som många känner sig ensamma och isolerade på grund av den pågående pandemin.

På föreläsningen lär du dig mer om vad stress är, hur du kan förebygga och hantera stress på ett funktionellt sätt, samt råd kring vad som kan underlätta livet som student under de nuvarande förutsättningarna.

Registrera dig till föreläsningen

Föreläsningen hålls på svenska i Zoom.
Registrera dig här för att få möteslänken

Fakta

Tid: 2021-03-24 17:00 - 18:00
Ort: Online
Arrangör: Studenthälsan

Kontaktinformation

På studentwebben kan du läsa mer om Studenhälsan och hur du kommer i kontakt med dem på ditt campus.

student.slu.se/studenthalsa