12 feb

Skogis kårhus, Umeå

Nyckelbiotopen- hetaste området i skogen?

seminarier, workshops |

Varmt välkommen till en eftermiddag med en mycket viktig diskussion om brukandet av den svenska skogen!

Future Forest och Skogshögskolans Studentkår ordnar seminarium och paneldiskussion med temat nyckelbiotoper. Future Forests har forskat kring Skogsstyrelsens samverkansprocess om nyckelbiotoper där många olika intressenter medverkat, och kring hur media bevakat frågan. Under seminariet presenterar forskarna sina resultat. Medverkar gör också företrädare för Skogsstyrelsen och intresseorganisationer, samt studenter på SLU i Umeå.

Fakta

Tid: 2020-02-12 13:00 - 14:30
Ort: Umeå
Lokal: Skogis kårhus
Arrangör: Skogshögskolans Studenkår
Mer information:

Lina Arnesson Ceder, lina.arnesson.ceder@slu.se


Relaterade sidor:


Kontaktinformation