25 sep

Loftets hörsal och Ulls hus, Uppsala

Vilka kurser ska du läsa i vår? Välkommen på kursvalsinformation

Gemensam och programvis information om dina studier inför anmälan till nästa termin. Vilka kurser ska jag läsa i vår? Vilka kurser ingår i mitt program? Vad krävs för examen? Vilket stöd kan jag få?

Kandidat och yrkesprogram

  • 13:00 – 14:00 Programvis information kandidat- och yrkesprogram i olika salar, Ulls hus. (se salsinformation nedan)
  • 14:15 – 15:00 Gemensam information kandidat- och yrkesprogram, Loftets hörsal.
  • 15:00 – 16:00 Drop-in vägledning & fika, Servicecenter

Masterprogram

  • 13:00 – 14:00 Gemensam information masterstudenter
  • 14:15 – 15:00 Programvis information masterprogram, samt agronom MV årskurs 4-5, i olika salar (se salsinformation nedan).
  • 15:00 – 16:00 Drop-in vägledning & fika, Servicecenter
Salsinformation kandidat- och yrkesprogram 13.00-14.00

Agronom ekonomi + Ekonomi - hållbar utveckling
Hörsal W

Agronom landsbygdsutveckling
Lärosal T

Agronom livsmedel
Lärosal Q

Agronom mark/växt, Biologi & miljövetenskap, årskurs 2-3
Lärosal S

Djursjukskötare
Särimner,VHC

Landskapsarkitekt
Hörsal V

Landskapsingenjör
Lärosal Z

Sport och sällskapsdjur
Lärosal U

* Ingen programvis information denna dag för: agronom husdjur, etologi och djurskydd, veterinär: Välkommen på den gemensamma informationen.

Salsinformation masterprogram 14.15-15.00

Agricultural Economics + Environmental Economics + AFEPA
Hörsal W

Animal Science
Lärosal X

Environmental Communication
Lärosal Z

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation
Hörsal V

Rural Development
Lärosal T

Soil, Water and Environment, EnvEuro, Agronomy MV year 4-5
Lärosal S

Sustainable Food Systems
Lärosal Q

Fakta

Tid: 2019-09-25 13:00 - 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Loftets hörsal och Ulls hus
Arrangör: Studie- och karriärvägledningen, utbildningsavdelningen