18 sep

Ultuna

Universitetskanslerämbetet granskar SLU:s kvalitetssäkringsarbete

besök på slu | evenemang | interna händelser | möten, sammanträden | seminarier, workshops |

2019 granskar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) SLU:s kvalitetssäkringsarbete. Det innebär att SLU:s interna system för kvalitetssäkring av utbildningen granskas.

Granskningen bygger på en självvärdering och två platsbesök vid SLU varav det första går av stapeln den 18 september. 

Läs mer om SLU:s kvalitetssäkringsarbete och UKÄ:s granskning i rektorsbloggen samt på kvalitetssäkringssidorna medarbetarwebben

Fakta

Tid: 2019-09-18 08:00
Ort: Ultuna