10 maj

Crafoordsalen, Sundsvägen 6, Alnarp

Installationsföreläsningar Alnarp 2019

evenemang | interna händelser |

Årets nya professorer vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU Alnarp, håller sina installationsföreläsningar fredag den 10 maj.

Föreläsningarna är öppna för allmänheten och hålls i Crafoordsalen, Sundsvägen 14, SLU Alnarp, med start kl. 09:00. Ingen föranmälan behövs.

Program 

(version i pdf)

09:00 

Impact society! Design research for urban landscapes
Lisa Diedrich, professor i landskapsarkitektur

09:30 

Management of urban open spaces: A long-term perspective
Thomas Randrup, professor i utemiljöförvaltning

10:00 Kaffe/te

10:30 

The good, the bad and the ugly: Fungal-like microbes in plant disease and defence
Laura Grenville-Briggs Didymus, professor i integrerat växtskydd

11:00 

Integrated pest management: More than the sum of the parts
Johan A. Stenberg, professor i integrerat växtskydd

11:30 

Sustainable plant production and functionality of greenery 
Jean W.H. Yong, professor i hortikulturella odlingssystem

Använd hashtaggen #sluinstallation och följ föreläsningarna och ceremonin på sociala medier. 

Fakta

Tid: 2019-05-10 09:00 - 12:00
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen, Sundsvägen 6
Arrangör: Akademiintendenturen

Kontaktinformation