22 mar

Loftets hörsal, Uppsala

Installationsföreläsningar Ultuna 2019

evenemang | interna händelser |

Årets nya professorer vid SLU Ultuna håller sina installationsföreläsningar fredag den 22 mars.

Program 

(version i pdf)

09:00 

Lantbrukarna, djuren, marken och konsumenterna: Om ekonomiskt värde och ekonomiska effekter i jordbrukssektorn
Helena Hansson, professor i nationalekonomi

09:30 

Technological progress and the human takeover of spaceship Earth 
Robert Hart, professor i miljö- och naturresursekonomi

10:00 Kaffe/te

10:30 

Challenges for sustainable development:
Rural Europe in a new global context
Seema Arora Jonsson, professor i landsbygdsutveckling

11:00 

Fishing for genes that matter
Anti Vasemägi, professor i fiskbiologi

11:30 

Battling against plant diseases: An evolutionary approach
Jiasui Zhan, professor i växtpatologi

 

#sluinstallation

Use the hashtag #sluinstallation and follow the event on social media.

Fakta

Tid: 2019-03-22 09:00 - 12:00
Ort: Uppsala
Lokal: Loftets hörsal
Arrangör: Akademiintendenturen