6 dec
8 dec

Copenhagen

Traversing tracks: studentsymposium i nordisk vilthälsa

Välkommen till ett tvärvetenskapligt symposium i nordisk vilthälsa som anordnas av studentrepresentanter från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Köpenhamns Universitet (KU) och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU).

Syftet med symposiet är att ge studenter en inblick i vilka möjligheter som finns inom fältet efter avslutade studier samt i pågående nordisk viltforskning.

Samtidigt är det även ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter till redan etablerade forskare och framtida kollegor. Ämnen som det kommer att läggas särskild vikt vid under symposiet är ekosystemhälsa, klimatförändringar, sjukdomsspridning och konflikter mellan människor och djur.

Anmälan öppnar 1 oktober, se hemsidan för fortlöpande information:
https://traversingtracks.wordpress.com

Fakta

Tid: 2019-12-06 - 2019-12-08
Ort: Copenhagen
Arrangör: European Wildlife Disease Association Student Chapter