15 nov
16 nov

Uppsala/Ultuna

ELLS Scientific Student Conference

15-16 november är SLU, värd för ELLS Student Scientific Conference i Uppsala. På konferensen får studenterna träffa andra studenter för framtida samarbeten och presentera sina vetenskapliga arbeten kring temat ”Managing Broad Environmental Interests for a Sustainable World”.

200 studenter kommer att delta i konferensen och presentera sina vetenskapliga uppsatser samt tävla om fina priser inom fyra kategorier:

  • The future use of natural resources
  • Green entrepreneurship
  • Solutions for an urban ecosystem
  • Innovations in the food chain

Program

12.00 den 15 november, aulan, campus Ultuna Konferensen öppnas av SLU:s rektor Maria Knutson Wedel följt av föredrag av två inbjudna keynote speakers, Jens Thulin and Bojana Bajzelj.

13.30–18.00 den 15 november, undervisningshuset, Campus Ultuna Studenterna presenterar sina arbeten vid seminarier och posterutställningar.

09.00-13.30 den 16 november, undervisningshuset, Campus Ultuna Studenterna presenterar sina arbeten vid seminarier och posterutställningar.

14.00–15.15 den 16 november, aulan, Campus Ultuna Prisutdelning samt avslutande ord.

Konferens-app

Studenternas postrar samt tider och titlar på seminarierna finns publicerade i ELLS konferens-app som är gratis att hämta hem: https://apps.apple.com/se/app/appinconf-conference-events/id1274957001

Login: Ells2019

Ells

Euroleague for Life Sciences (ELLS) är ett utbildningsnätverk som består av sju europeiska lantbruksuniversitet: SLU, Wageningen, BOKU (Wien), SCIENCE (Köpenhamn), Warszawa och Prag, samt Lincoln University i Nya Zeeland och Hebrew University i Jerusalem.

ELLS-nätverket bidrar till välkvalificerade akademiker som är rustade för att verka på en internationell arena. En viktig del i samarbetet är utbyten, SLU skickar varje år flera studenter på utbyten till de olika universiteten i nätverket.

Fakta

Tid: 2019-11-15 - 2019-11-16
Ort: Uppsala/Ultuna
Arrangör: SLU och ELLS