Utlysningar

Brixos stipendium: 10 000 kr

Publicerad: 22 mars 2024

Brixo delar ut stipendium på 10 000 kr till dig som ska skriva en kandidat- eller masteruppsats!

Ansökan senast: 2026-01-31

Vi på Brixo vill stödja och uppmuntra blivande akademiker i deras framtida utbildningsresa. Därför kan du som bidrar till kunskapsutvecklingen inom valfritt ämne ansöka om stipendium på 10 000 kr!

Krav för att kunna ansöka:

  • Heltidsstudent vid svenskt universitet/högskola
  • Folkbokförd i Sverige
  • Du ska skriva en kandidat- eller masteruppsats under innevarande termin.

Ansökan

Du behöver inkomma med din ansökan till stipendium@brixo.se senast 15 april. Stipendiet delas ut 15 maj.

Din ansökan behöver innehålla:

  • Fullständigt namn
  • Presentation om dig eller er som skriver uppsatsen
  • Giltigt intyg avseende pågående studier vid svenskt universitet/högskola
  • Motivering om varför just ditt uppsatsämne är viktigt för kunskapsutvecklingen och inom ramen för samhällsnytta

Läs mer om Brixos stipendium: https://brixo.se/brixos-stipendium/

Fakta:

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom innovativa kreditprodukter. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet.