Exempel på frågor att ställa till arbetsgivare på en karriärmässa

Senast ändrad: 06 november 2023

Se frågeguiden som förslag på frågor. Det är viktigt att du ställer de frågor som känns mest relevanta för dig.

 • Kan du beskriva de vanligaste arbetsuppgifterna i ditt jobb?

 • Hur kan en vanlig arbetsvecka se ut?

 • Vad är det mest roliga/minst roliga i ditt jobb?

 • Vilken utbildningsbakgrund har de som har rollen som ____ hos er?

 • Vad tycker ni är viktigt när ni ska anställa nya medarbetare?

 • Hur mycket lägger ni vikt vid internationella erfarenheter? Till exempel om man som student har varit på utbytesstudier eller gjort praktik utomlands?

 • Finns det möjligheter att arbeta internationellt hos er? Är det meriterande att kunna vissa språk?

 • Jag är extra intresserad av ______, är det något som jag kan jobba med hos er?

 •  Har du tips på någon inom ert företag/myndighet/organisation som jag kan kontakta för att få veta mer?

 • Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut inom företaget/myndigheten/organisationen?

 • Vad händer inom branschen just nu, och vad tror du kommer hända inom 5-10 år?

 • Jag kommer att studera några år framöver men jag är intressera hålla kontakten med arbetslivet under min studietid. Har ni några extrajobb/ sommarjobb/examensjobb utannonserade?

 • Hur brukar rekryteringsprocessen gå till hos er?

 • Kan man få komma på studiebesök eller göra jobbskuggning hos er?

 • Har du tips på någon annan person inom företaget/myndigheten/organisationen som jag skulle kunna kontakta?