TimeEdit

Senast ändrad: 03 november 2023

TimeEdit är SLU:s system för bl.a. schemavisning och grupprumsbokning. Här kan du logga in i TimeEdit samt få mer information om systemet.

Till TimeEdit >>

Här loggar du in i TimeEdit.

Om TimeEdit >>

Kom igång med TimeEdit.