Vetenskaplig poster (ppt)

Senast ändrad: 12 februari 2024

En poster är ett bra sätt att presentera komplicerade saker på ett lättförståeligt sätt och ge en snabb överblick. Gör den inbjudande att läsa och ha ett tydligt budskap! Överskatta inte läsarens intresse. I genomsnitt tittar läsaren på en poster i en minut.

NYHET: Nu finns det även mallar för A0 och A1 format utöver 70x100cm för vetenskapliga posters. 


Hitta mallen direkt i din dator

Du som har en SLU-standard-pc från SLU hittar mallarna för vetenskaplig poster direkt i programmet Powerpoint. Öppna Powerpoint, då ska du komma in i fliken "Anpassad installation". Leta upp mappen "Personal", öppna den och välj vilken språkversion du vill ha på din mall.

OBS! att programmet lämnar de senast använda mallarna vid sidan av Personalmappen, så det kan hända att du där hittar inaktuella mallar. Klicka därför på Personal så får du upp nu gällande mallar! 

 

Posterns format

Postern finns i ett stående och ett liggande format. Den har ett sidhuvud med profilkollage och kil eller färgplatta och kil. Ytan för text och bild delas upp i trespalt som kan fördelas mellan text, bild, diagram osv. 

Mallen är gjord för tryckta posters. Av tillgänglighetskäl så undvik att publicera en pdf av denna poster på webben. Vi rekommenderar att du istället publicerar innehållet direkt på en webbsida, alternativt skapar en tillgänglighetsanpassad pdf av affischen.

Några tips för utformning av din poster

En poster är ett bra sätt att presentera komplicerade saker på ett lättförståeligt sätt, till exempel för att lansera forskningsresultat på en konferens eller när man söker finansiärer.

Postern är en sammanfattning av ett projekt för att väcka intresse och ge en snabb överblick; en slags annons. Till skillnad från en skriven rapport behöver man inte inkludera detaljer, utan kan fokusera på att göra postern så intressant som möjligt. Gör den inbjudande att läsa! Ha ett tydligt budskap! Överskatta inte läsarens intresse. I genomsnitt tittar man på en poster i en minut.

Stående eller liggande poster?

Posterns format kan variera beroende på vilka ställ eller skärmar som används där den ska visas. Kolla upp vilka mått som gäller innan du börjar formge din poster och ställ in dessa mått i ditt dokument. Får man själv välja kan en liggande poster vara att föredra framför stående eftersom man då har mer text i ögonhöjd. 

Format

Posterns format kan variera beroende på vilka ställ eller skärmar som används där den ska visas. Kolla upp vilka mått som gäller innan du börjar formge din poster och ställ in dessa mått i ditt dokument. Får man själv välja kan en liggande poster vara att föredra framför stående eftersom man då har mer text i ögonhöjd.

Layout

 • En layout som sticker ut bland alla andra lockar till sig betraktare. Nyttja gärna kontraster i form, färg och storlek. Våga ta ut svängarna så att just din poster blir unik och läst!
 • Placera text och bild på postern så att de bildar ett logiskt flöde som är lätt för ögat att följa.
 • Det ska inte vara minsta tvekan om vad som hör ihop, var man ska börja läsa och var fortsättningen finns. En förvirrad läsare tappar lätt intresset.
 • Stärk ditt budskap genom att låta bild och text komplettera varandra.

Rubriker

 • Rubriken bör vara enkel, lättläst och helst inte längre än en rad.
 • Är rubriken för lång går det oftast att dela upp den i en kortare rubrik följd av en underrubrik.
 • Använd versaler om rubriken är en rad och gemener om rubriken är
 • två rader.
 • Bokstäverna i rubriken bör vara 4–5 cm höga (ca 170 punkter) för att vara läslig på långt avstånd.
 • SLU:s universitetstypsnitt Arial och Akzidenz Grotesk är teckensnitt som lämpar sig bra till rubriker.

Text

 • Det första stycket efter rubrik och författare bör vara sammanfattningen.
 • Textstorleken bör vara ca 1 cm (ca 36 punkter), vilket är läsbart på två meters håll.
 • Texten bör delas upp i stycken med ca fem rader och 40–50 bokstäver per rad.
 • Använd tydliga mellanrubriker
 • Texten kan med fördel vara vänsterställd för att slippa stora ordmellanrum.
 • Undvik förkortningar
 • Textens funktion ska så långt som möjligt bara vara som ett komplement till bilderna.
 • Ha inte för mycket text utan tänk på att det ska kännas luftigt och inbjudande att läsa.
 • Undvik text på bild, särskilt brödtext. Den blir svårläst om bilden är brokig och ger en sämre läsbarhet.

Tabeller och diagram

 • Använd beskrivande överskrifter på tabeller och diagram.
 • All text i tabeller och diagram bör vara horisontell.

Bilder och grafik

 • En bild säger mer än tusen ord och kan med stor fördel ersätta en lång förklarande text.
 • Använd bilder av hög kvalitet. 300 dpi i 100 procents storlek.
 • Det krävs tillstånd från fotografen för att publicera bilder, och fotografens namn ska anges. Det är inte tillåtet att spegelvända eller på andra sätt ändra en bild utan tillstånd från fotografen.
 • Ta hänsyn till bildriktningen. Se till att personer inte ”tittar ut” ur postern.

Läs mer om bilder och bildrättigheter på https://internt.slu.se/bild

Färger

 • Använd gärna färg. Starka färger kan framhäva postern men tänk på att för mycket färg också kan leda till att foton inte syns så bra. SLU:s färgpalett hittar du på https://internt.slu.se/farger
 • Hög kontrast mellan text och bakgrund är bra och ökar läsbarheten.

Avsändare

 • Ange en tydlig avsändare. Författarnamn, gärna med porträttbild, institutionstillhörighet och SLU:s logotyp. SLU:s logotyp är en kvalitetsstämpel som ger postern ett mervärde. Logotypen kan du hämta på https://internt.slu.se/logotyp
 • Glöm inte kontaktuppgifter och hänvisa gärna till var läsaren kan hitta mer information, t ex på webben. Visitkort eller QR-koder kan vara ett bra komplement.

Se helheten 

 • Postern ska kunna stå för sig själv, likväl användas som komplement/sammanfattning när författaren ska göra sin presentation.
 • Komplettera gärna med visitkort, foldrar med mera.

 


Trycka din poster?

Grafisk service
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU Service
grafiskservice@slu.se

Alnarp: 040-41 50 09
Ultuna och övriga orter: 018-67 27 88