Affisch (Indesign)

Senast ändrad: 12 februari 2024

SLU har mallar i Indesign för affischer. Designen passar ihop med det utställningsmaterial som finns för utlåning så att du kan komplettera med eget innehåll.

För avancerade Indesignanvändare 

För att använda affischmallen behöver du ha senaste versionen av Adobe Indesign och ha god kunskap om programmet. Om du inte har detta kan du få hjälp av SLU Grafisk service mot ersättning. Observera att indesignmallarna använder sig av typsnitten Akzidenz Grotesk samt Bembo. Mer om våra typsnitt och hur du får tillgång till dem.

Format

Affischmallen finns i tre storlekar, A3, 50x70 cm eller 70x100 cm. De kan även användas för andra mindre format som till exempel A4.

Mallen finns i flera versioner, men alla går att få med plats för fler avsändare nertill.

Tillgänglighet

Mallen är gjord för tryckta affischer. Av tillgänglighetskäl bör du undvika att publicera en pdf av denna affisch på webben. Vi rekommenderar att du istället publicerar innehållet direkt på en webbsida alternativt sparar affischen som en bild och publicerar den med tillhörande alt-text.


Kontaktinformation

Grafisk service
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU Service
grafiskservice@slu.se

Alnarp: 040-41 50 09
Ultuna och övriga orter: 018-67 27 88

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen