Digital salstentamen

Senast ändrad: 05 mars 2024

Under 2022 driver SLU ett projekt för att införa digital salstentamen i systemet Inspera på campus Ultuna. Inspera introducerades på SLU i början av 2021 och några kurser har redan kommit igång med digital salstentamen.

På den här sidan får du information om projektet och kortare statusrapporter.

Först ut campus Ultuna

Vi har kommit längst avseende Ultuna där vi under sommaren 2022 kommer anpassa befintliga tentamenssalar. Salarna kommer att byggas om och utrustas med fasta datorer och skärmar som kan sänkas undan när man har papperstentamen. Målet är att vi ska ha möjlighet att ha digital salstentamen i större skala på Ultuna under hösten 2022.

Tidplan övriga campus

Projektet ska också utreda förutsättningar för digital salstentamen vid SLU i Umeå, Alnarp och övriga orter. Målsättningen är det ska finnas förslag för förutsättningar för digital salstentamen vid övriga orter inför 2023.