Louise Almén: University of British Columbia - Kanada

Senast ändrad: 23 november 2022

Syftet med resan var att studera på University of British Columbia (UBC) i Vancouver, Kanada. Jag ville berika min tid på Jägmästarprogrammet i Umeå och valde därför att studera första terminen av min Master utomlands.

En av de främsta anledningarna till utbytesstudierna var att jag alltid har sett Kanada som ett föredöme i den internationella skogssektorn och landet står inför liknande framtida utmaningar som Sverige. Jag var därför nyfiken på att se vad jag kunde lära av dem som jag kan ha nytta av i mina framtida studier och arbete. Jag ville även uppleva hur det är att bo och studera i ett annat land för att känna mig trygg i det om jag skulle få möjligheten att arbeta utomlands i framtiden.

Att förbättra mina kunskaper i det engelska språket var också en av anledningarna till att jag sökte eftersom hela min resterande Master kommer att vara på engelska och så även mitt examensarbete. Slutligen var jag mycket motiverad att lära känna nya människor och få ta del av deras erfarenheter och kulturer. Eftersom Vancouver är en mångkulturell stad kände jag att det fanns goda möjligheter för det. Jag är otroligt tacksam för alla upplevelser, kulturer och vänner som jag lärt känna i Vancouver.

"Det var viktigt att tänka på hur kurserna passade ihop i veckoschemat..."

Jag ansökte och fick boende via UBC Housing på Fairview Crescent som låg ca 5 minuters promenad från Forest Science Centre på UBC campus. Jag bodde tillsammans med tre andra tjejer av olika nationalitet och tillsammans lagade vi internationella middagar och gick på yogan som UBC housing erbjöd. Jag är också mycket nöjd med universitetet och valet av kurser som var; ”Forestry in British Columbia, Natural Resource Management, Social, Community and Indigenous Forestry och Teaching and Learning in Forestry. Kurserna registrerade jag mig på genom att kontakta ansvarig lärare och jag rekommenderar att ta tag i detta i början av juni. Det var viktigt att tänka på hur kurserna passade ihop i veckoschemat och se till att inga av dem krockade eftersom de går parallellt. Jag rekommenderar också att börja skriva på skrivuppgifter tidigt för att inte få för mycket uppgifter i slutet av terminen.

"I två av kurserna ingick exkursioner..."

Jag tror att jag kommer att ha stor nytta av det jag lärt mig i mina vidare studier och på framtida arbetsplats, och inte minst av de professionella kontakter och vänner som jag har fått träffa via kurserna. I två av kurserna ingick exkursioner vilka var mycket givande. På en resa besökte vi Vancouver island där vi studerade ett UNESCO Biosfärområde och träffade en kvinna från ursprungsbefolkningen som lärde oss om etnobotanik och språk. På en annan exkursion besökte vi en forskningsskog där vi fick se olika typer av skogsbruk och så reste vi norröver där vi såg ett område där de restaurerat vattendrag för lax. Viktigt att räkna med när en söker stipendium är att exkursioner är något som en betalar för själv.

Fakta:

Namn: Louise Almén
Utbyte vid: University of British Columbia
Program på SLU: Jägmästarprogrammet
Period för din resa: Höstterminen 2019


Kontaktinformation