Internationella möjligheter inom Lantmästarprogrammet

Senast ändrad: 05 februari 2024

Det finns många möjligheter för dig som läser till lantmästare att studera utomlands under din tid på SLU.

tidslinje%20bild%20lantmästare.jpg

Utbyte vid partneruniversitet

Under tredje året på höstterminen har du möjlighet att åka på en utbytestermin till något av SLU:s partneruniversitet. Här är exempel på fyra olika universitet som erbjuder kurser som liknar dem inom ditt program vid SLU. Det finns dessutom många fler universitet runt om i världen att välja mellan. 

Du hittar mer information om universiteten så som antal utbytesplatser, terminstider, språkkrav, länkar med mera i vår utbytesportal MoveON. Du kan även filtrera fram många fler alternativ på utländska universitet efter land, utbildning eller utbytesmöjlighet.

Om du vill veta mer om specifika kurser som tidigare studenter läst vid universiteten är du välkommen att kontakta mobility@slu.se

Andra internationella möjligheter

Som Lantmästarstudent finns möjligheten att under sommarperioderna läsa en sommarkurs eller göra praktik utomlands. Via ELLS, som är ett Europeiskt nätverk med universitet som har liknande utbildningar och kurser som SLU, kan du anmäla dig till sommarkurser och ansöka om resebidrag på 500 Euro. Även Nordplus programmet erbjuder sommarkurser eller kurser under terminerna i de Nordiska och Baltiska länderna. 

Möjligheten finns också att skriva examensarbete utomlands under ett Erasmus- eller Nordplusutbyte. För att skriva examensarbetet på ett utländskt lärosäte behöver du ha en handledare på värduniversitetet och på SLU. 

Inom Erasmusprogrammet finns möjligheten att få ett stipendium för att göra praktik utomlands (minimum 60 dagar) på ett företag, en organisation eller ett universitet i ett annat EU-land.

Information om ansökningsperioder och kalendarium hittar du på webbsidan Studera utomlands.

Inspiration för utlandsstudier

Här kan du ta del av tidigare studenters reseberättelser från utlandsstudier.


Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se