Tobias von Reding: MFS-stipendiat i Peru

Senast ändrad: 09 februari 2024
bild på peruanska kvinnor

Jag var i den peruanska delen av Amazonas i regionen San Martin i Peru och gjorde en studie med intervjuer och observationer i ett litet urfolkssamhälle på landsbygden. Jag undersökte hur de gör lantbruk, hur de sköter sin skog och mark samt socioekonomiska strukturer i samhället. Min studie är del at ett projekt vid SLU med fokus på sekundärskog och hur småbrukare i den regionen använder och sköter skog. Ofta fokuseras det mycket på urskog inom forskningen och lite på den skog som växer efter den har huggits ner, trots att 70% av all skog är sekundärskog i tropikerna.

Varför ville du göra en MFS?

Jag har alltid tänkt att jag vill göra forskning i fält till min masteruppsats då det
känns mer utvecklande och spännande. Eftersom jag har rest och arbetat i
Latinamerika tidigare var en MFS i Latinamerika alltid nånting jag kollade på lite
extra. När jag fick reda på att det fanns ett projekt inom SLU i Peru, lät det som en
fantastikt möjlighet att ansöka om MFS.

Förberedelser och planering 

Eftersom mitt arbete var del av ett projekt så fanns det redan bra kontakter i Peru
som jag kunde använda. Jag deltog i några möten med min handledare och den
lokala organisationen på plats innan resan per zoom och fick därmed redan lite
insyn i deras arbete. På grund av covid-situationen var det lite osäkert med inresa
men till slut gick det bra att boka flyg om en var vaccinerad. Utöver covid så
vaccinerade jag mig mot gulfeber och typhus också. Jag kunde också organisera
boende genom min handledare som har bra kontakter i området. Väl på plats var
den lokala organisationen väldigt hjälpsam med att organisera resorna till byn där jag gjorde min studie samt att det alltid följde med någon som tolk och guide vilket
underlättade mitt arbete enormt mycket.

Berätta om ditt fältarbete?

Jag åkte ut till byn där jag gjorde min studie 1-2 gånger i veckan. Där gjorde jag
oftast intervjuer med olika familjer men jag kunde också se deras fält och skog
samt göra observationer när de hade evenemang eller liknande. Jag gjorde en
intervjuguide i början som jag fick hjälp med av den lokala organisationen så att de
jag intervjuade skulle förstå vad jag frågade om. Vid varje besök var dessutom
alltid en av organisationen med som själv är av samma urfolk och pratar quechua.
Det var mycket viktigt i början föt att folk fick förtroende för mig och för att
förklara vissa kulturella beteenden och översätta ibland då jag inte förstod dem
eller tvärt om då spanskan där ändå skiljer sig betydligt från spanskan jag var van
vid och då de också använder quechua ord för vissa saker så som växter, träd, skog
etc.

Vad har din bästa upplevelse varit under din fältstudie?

Det bästa med fältarbete var absolut att få tillgång till samhällen som jag annars
aldrig skulle ha haft tillgång till och kunna se hur de lever och få ta del av deras
vardag och verklighet. Jag lärde mig väldigt mycket under fältarbetet om
urfolkssamhällen i området. Utöver det tyckte jag det var väldigt häftigt att kunna
uppleva regnskogen i omådet med alla olika växter och djur.

Vilka var de största utmaningarna under ditt MFS?

Den största utmaningen var definitivt att koordinera besöken och intervjuerna i
byn. Jag var väldigt beroende av organisationen för att veta när vi kunde åka ut
eller ej. Ofta ficka vi vänta en bra tid på folk när vi väl var där då de inte var
hemma eller hade andra planer. Det var också regnperiod när jag var där så ibland
kunde vi inte åka när det regnade för mycket och vägarna var för dåliga. Det ledde
bland annat till att jag till slut inte kunde göra lika många intervjuer som jag
egentligen hade tänkt.

Tips till framtida MFS studenter

Det är mycket viktigt att vara flexibel och alltid ställa sig in på att planer kan
ändras och att det inte alltid blir som en hade tänkt sig. Sen tycker jag det är viktigt att utnyttja tiden så mycket det går och försöka vara med på olika saker för att lära
känna den lokala kulturen. Samtidigt är det dock också bra att veta att det kan vara
mycket ansträngande med alla nya intryck, med klimatet, språket ock kulturella
olikheter så att en måste planera in lite tid för återhämnting och reflektion.

Fakta:

MFS i: Peru
Område/Program: Landsbygsutveckling och
naturresursförvaltning
Period för din resa: Februari – April VT 2022


Kontaktinformation