Julia Wallin: MFS-stipendiat i Kenya

Senast ändrad: 03 april 2024
två schakaler i naturreservat i Kenya

Jag hade turen att tilldelas MFS-stipendium för mitt masterarbete om svartryggade schakaler i Ol Pejeta, Kenya, 2021. Pandemin satte käppar i hjulet för att resan skulle bli av under ett halvår, men så fort jag fick grönt ljus bar det av till Kenya.

Min studie gick ut på att studera schakalers migration in och ut ur Ol Pejeta, ett reservat i stadsdelen Nanyuki. Jag studerade schakalernas beteende, relationen de har med bönderna och deras boskap samt med andra djur i reservatet. 

Ol Pejeta är ett naturreservat med elstängsel runt sig, förutom vid tre viltkorridorer som är satta där för att skydda närliggande  åkrar/boskap/besättningar/människor. Korridorerna är alltså strategiskt lagda och används frekvent av vilt för migration till andra reservat. Vi vet detta då det finns 3–6 kameror vid varje korridor, och detta är något jag valde att studera. 

Jag åkte alltså ut till dessa korridorer för att undersöka vart kamerorna är riktade, hur korridorerna ser ut och fungerar samt hur elstängslet är uppbyggt. Jag hade också möjlighet att fritt åka runt och leta efter schakaler för att studera deras beteende; detta var viktigt för mig för att få en bättre uppfattning om dem och för att förstå hur och varför de rör sig som de gör inuti naturreservatet.

Att kunna göra dessa direktobservationer gav mig ovärderlig information för min nuvarande samt framtida studier om schakaler. Att samtala med ko-bönderna i Ol Pejeta var också viktigt då det inte fanns någon information
om böndernas relation med schakaler i Kenya. Studier i Sydafrika tyder på att fårbönder upplever svartryggade schakaler som en pest för sina får, speciellt under lamning, men i Ol Pejeta har de bara ko-bönder, och de upplevde schakalerna som störigt vid födslar men inte direkt farliga för sina djur. Detta är något jag inte skulle ha fått veta om jag inte hade haft möjligheten att fråga dem när de var ute med sina djur.

Jag är så glad att jag kunde utföra min MFS-resa och kunna bidra till forskning med min studie på svartryggade schakaler. Jag har också fått lära mig så mycket mer om Kenya, kulturen och djurhållning i landet!


Kontaktinformation