Emelie Olovsson: MFS-stipendiat i Tanzania

Senast ändrad: 23 november 2022
Emelie tar blodprov från en get omgiven av människor som tittar på

Via Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) kunde jag ansöka om MFS-stipendium tillsammans med en kurskamrat. Vår resa gick till Tanzania där vi befann oss framförallt i Morogoro regionen men också i Mbeya regionen som ligger på den sydvästra delen av Tanzania, nära gränsen till Zambia.

Genom MFS-stipendiet kunde vi genomföra forskning på får och getter hos olika bönder i Mbeya regionen. Det var två distrikt som undersöktes i den regionen, Tunduma och Momba.

I dessa distrikt provtogs får och getter från 41 bönder/hushåll och totalt blev det 491 djur som blod samlades in. Blodet togs i serumrör där koagulering av blodkroppar sker och kvar blir serum, serumet lyftes över till mindre rör och transporterades till Morogoro för analysering.

Det var på Sokoine Agriculture University som serumet analyserades med ELISA-kit. Dessa kit är designade för att identifiera antikroppar, i min studie användes ELISA för Rift Valley fever och Capripox. Dessa två sjukdomar drabbar framförallt får och getter och kan orsaka sjukdom hos dessa djur men kan också leda till döden.

I Tanzania, och som i många andra utvecklingsländer, är får och getter en viktig del i jordbruket, såväl för sina animaliska produkter men framförallt då de är billiga att köpa och sälja och därmed kan fungera som en levande bank. När dessa djur blir sjuka och i vissa fall dör drabbar det böndernas ekonomi.

Genom att undersöka antikroppar för de två sjukdomarna kan en epidemiologisk kartläggning genomföras och därmed förstå hur stor spridningen av sjukdomarna är. I samband med vår provtagning ställdes även några frågor till bönderna som rör hur de handhar sina djur, hur de använder mediciner, om de äter sjuka djur m.m. Detta för att kunna dra ytterligare slutsatser om böndernas handhållning och medvetenhet kring sjukdomar och deras spridning.

I denna studie visade resultatet på en seroprevalence på 3,3 % bland får och getter i Mbeya regionen. Många bönder släppte lös sina djur på dagarna så de fick beta fritt och de var i daglig kontakt med andra djur (får, getter och kor).

Min MFS resa blev oförglömlig! Jag fick lära mig mycket om landet och deras kultur och djurhållning, vilka problem de stöter på och hur de försöker lösa dem. Det som också, klyschigt värre, är att jag lärde mig mer om mig själv och vad jag kan klara av i olika situationer. Dessutom att få dela resan med en fantastisk vän gör det hela ännu mer minnesvärt. 

Fakta:

Land: Tanzania
Program: Veterinärprogrammet
Period för resa: HT 2018


Kontaktinformation