Elin Johansson: MFS-stipendiat i Zambia

Senast ändrad: 23 november 2022
Elin tar prov från en get omgiven av barn som intresserat tittar på

Jag gjorde mitt MFS som del av masteruppsatsen inom veterinärprogrammet. Ämnet var smittsamma sjukdomar hos getter. Landet Zambia valdes eftersom sjukdomar hos deras getter är till stor del oklart samtidigt som getterna är väldigt viktigt för det zambiska samhället i form av matproduktion och arbetstillfällen.

Syftet var att ta blodprov hos getter och intervjua djurägare angående skötsel av deras getter. Jag reste tillsammans med en kursare och vi delade på stora delar av arbetet.

Vi anlände till Lusaka för att ansöka om studietillstånd och visum. Detta tog lång tid då vi blev runt skickade i två dagar på universitetet för att ordna med byråkratin. Vi fick till och med göra en läkarundersökning inklusive blodprov. Som tur var fick vi god hjälp av vår lokala handledare som arbetade på universitetet samt även vår svenska handledare som var på plats.

Vi fick hyra ett korridorsrum i Lusaka som vi hade som bas under hela vistelsen. Det låg nära universitetet och kändes säkert med välkomnande grannar. Boende fungerade fint förutom problem med vatten och el. Zambia hade en extrem torka vilket gav vattenbrist samt elbrist då vattnet inte räckte för att driva vattenkraften. Vi hade ibland flera dagar då elen och vattnet i boende försvann för att återkomma slumpvist under enstaka timmar. Vi lärde oss att hantera detta, genom att till exempel lagra vatten i rummet samt ladda batterier på köpcentrum vilka hade reservkraft.

Efter en vecka i Lusaka kunde fältarbetet påbörjas. Detta gjorde i vi tre veckor totalt i tre olika distrikt. Vi skulle åka runt byar och behövde chafför och guide. Detta var inget problem att ordna fort eftersom människorna var väldigt hjälpsamma och glada att få besök. Vi utförde intervjuer med tolk vilket var en utmaning eftersom Zambia har drygt 70 olika språk och vår tolk inte behärskade alla.

Labbarbetet utförde vi på universitet i Lusaka. Faciliteterna var äldre och enklare vilket ställde till med en del störningar i analyserna. Labbarbetet blev även försenat då en del material saknades och behövdes skickas från Sverige.

Sammanfattningsvis hade varje steg i arbetet sina problem. Ha tålamod, var inte rädd att be om hjälp så löser det sig.


Kontaktinformation