Anna Loannou: MFS-stipediat i Ecuador

Senast ändrad: 23 november 2022

Våren 2018, från slutet av januari till slutet av mars, befann jag mig i Sydamerika för att utföra en fältstudie inom arbetet för min masteruppsats i landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning på SLU, Uppsala. Jag har alltid vetat att jag vill göra en fältstudie i ett sydamerikanskt land för att samla in data till min masteruppsats – dels för att jag är intresserad av kulturen, velat lära mig mera spanska 103samt inte har mycket erfarenheter av kontinenten förutom av mer turistig karaktär.

Jag kände personligen att det var viktigt att ha en person i landet som kände till kulturen och kunde fungera som någon typ av stöd i arbetet. Då jag studerar landsbygdsutveckling kände jag det svårt att själv ge mig ut i landsbygden i ett sydamerikanskt land utan att känna någon. Således lade jag mycket tid på att finna en kontaktperson.

Då jag var väldigt öppen gällande land och forskningsämne för uppsatsen sökte jag väldigt brett inom kontinenten efter en kontaktperson. Så småningom fick jag tag på en person som arbetar på det ecuadorianska kontoret för en svensk NGO. Tanken var då att jag skulle skriva om jordbrukares syn på certifieringar av livsmedel på den ecuadorianska landsbygden. Tyvärr så slutade min kontaktperson plötsligt att svara på mejl vilket tvingade mig, ännu en gång, att uppsöka en ny kontaktperson. Jag fick då tag på en forskare med bas i Argentina som själv undersökte bolivianska migranters roll i landet. Det var nytt för mig att Argentina hade många bolivianska migranter och att de till stor del dominerade grönsaksproduktionen och försäljningen i landet.

Då jag alltid varit intresserad av matfrågor och matsäkerhet fann jag detta väldigt intressant. Denna kontaktperson mötte sedan upp mig på plats i Buenos Aires och var således kontaktbar under hela min fältstudie. Min kontaktperson hade också givit mig en region (förorterna i Buenos Aires) och ett ämne (bolivianska migranter som arbetar inom Argentinas grönsaksproduktion) att fokusera på i mina förberedelser inför fältstudien.

”…väl på plats i Buenos Aires insåg jag hur beroende jag var av min kontaktperson…”

Såhär i efterhand känner jag att det hade varit enklare att först besluta mig för en region och ett forskningsämne och sedan söka efter en kontaktperson. Detta eftersom att det blev mycket enklare att finna människor att intervjua och ha kontakt med när jag väl visste att jag ville vara i Argentina och studera bolivianska migranter som arbetar inom landets grönsaksproduktion, jämfört med när jag sökte brett bland länder och ämnen.

Som landsbygdsutvecklare med intresse för livsmedelsfrågor var tanken först att prata med bolivianska migranter som arbetar med den faktiska produktionen av grönsaker om deras erfarenheter att köpa fröer till sin produktion. Men väl på plats i Buenos Aires insåg jag hur beroende jag var av min kontaktperson för att komma ut på fälten där producenterna befann sig. Detta gjorde att det tog lång tid för mig att få intervjuer då jag var beroende av min kontaktperson. Jag valde därför att stället uppsöka marknader i mer urbana områden där bolivianska migranter säljer grönsaker. Detta underlättade arbetet enormt då jag självständigt kunde besöka och intervjua människor.

Totalt lyckades jag intervjua 15 bolivianska migranter i två grönsaksmarknader i Buenos Aires förorter. Denna information kompletterades av två intervjuer med statliga tjänstemän samt mina egna observationer i marknaden. Då min spanska är bristfällig fick jag höra av många inför mitt fältarbete hur svårt det skulle vara att genomföra fältstudien i ett sydamerikanskt land. Och såhär i efterhand kan jag säga att ja, det har varit utmanande ibland och gjort att jag behövt en tolk för samtliga intervjuer (kostsamt och ibland tidskrävande). Men det har också gjort att jag haft möjligheten att träna på min spanska samt fått erfarenheter av att arbeta med tolk – värdefullt för framtiden! Det var relativt enkelt att hitta en person med goda kunskaper inom spanska och engelska som va Facebooks olika grupper (ex för människor som söker arbete, olika expat-grupper mm). Såhär i efterhand är jag glad att jag hittade en tolk med bolivianskt ursprung då personen hade förståelse för den bolivianska kulturen. Det underlättade också den första kontakten med de bolivianska migranterna i marknaderna.

”…väl i fält är det viktigt att vara öppen för att saker och ting förändras”

Viktigt att tänka på under ens fältarbete är att inte vara passiv. Vänta inte på att andra, exempelvis din kontaktperson, ska lösa allting åt dig eller se till att du får träffa människor att intervjua. Se istället till att själv initiera kontakt med personer och skapa egna möjligheter att komma ut i fält och träffa människor. Och om det inte går att göra detta själv så fundera kring om du kan vinkla/ändra din forskningsfråga så att du enklare på egen hand, utan att behöva vänta på någon annan, kan ta kontakt med personer att intervjua.

Byten av kontaktpersoner, länder (Ecuador till Argentina) och fokusgrupper (bolivianer som arbetar i fält till bolivianer som arbetar i marknader) har jag insett hur viktigt det är att vara flexibel och inte låsa sig för hårt vid sin forskningsfråga. Det är bra att initialt ha en idé om vad du vill göra då det blir enklare att finna människor på plats med relevanta kunskaper och kontakter. Men väl i fält är det viktigt att vara öppen för att saker och ting förändras. Du kan, som i mitt fall, vara inställd på att prata med bolivianska migranter som arbetar med grönsaksproduktion på landsbygden om deras erfarenheter av att köpa fröer till att i slutändan vara oerhört nöjd och glad över möjligheten att ha pratat med bolivianska migranter som arbetar med grönsaksförsäljning i urbana grönsaksmarknader om könsroller.

Slutligen vill jag uppmuntra alla som är nyfikna på att göra sin fältstudie utomlands att göra detta! Det var ibland tufft, krävde planering och organisering men det var också oerhört lärorikt och spännande. Sedan vill jag, slutligen, uppmuntra folk att söka sig till andra stipendier också ex via studentföreningar eller andra statliga myndigheter utöver MFS-stipendiet. Det finns massor där ute bara en börjar leta!

Fakta:

Namn:  Anna Ioannou

Land: Ecuador

Program: Rural Development and Natural Resource Management

Period för resa: VT 2018


Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se