Agnes Fridell: MFS-stipendiat i Brasilien

Senast ändrad: 23 november 2022
Igazùfallen i Brasilien

Jag var i Pantanal i Brasilien och samlade in data kring jaguar och pumaattacker på boskap. Jag undersökte bland annat vegetation runt kadavren, antal attacker vid olika säsonger och månfaser samt de drabbade nötkreaturens kön, ras och ålder. Syftet med studien var att undersöka metoder för hur boskapsskötare och vilda kattdjur kan samexistera bättre.

Det är viktigt att motverka tjuvjakt på jaguarer och pumor då de har viktiga roller i ekosystemet som stora predatorer och dessutom är de redan utsatta av förändrade livsmiljöer.

Varför ville du göra en MFS?

MFS- arbetet gav mig många erfarenheter som jag inte skulle ha haft annars och det utvecklade mig som person. Jag är intresserad av Brasiliens miljö med våtland och regnskogar och hur ekosystemen där kan bevaras. Därför var jag extra intresserad av att åka just till Brasilien. 

Förberedelser och planering  Det var en del praktiska förberedelser inför att åka. Jag slapp ändå väldigt många då min svenska handledare Jens Jung hade bra kontakt med de brasilianska gårdarna. Andra studenter hade redan besökt dem tidigare för att skriva examensarbete. Det fanns brasilianska agronomstudenter som hjälpte till som tolkar under min tid på gårdarna. Därför slapp jag lägga tid på att nätverka och fixa kontakter innan jag åkte. När jag inte var på gårdarna var jag mycket på Ilha Grande som är en ö utanför Rio de Janeiro. Det var en trygg plats, anpassad för turister, det mesta var billigt och det var väldigt vacker natur! Så förutom MFS ansökan bestod mina förberedelser i att gå SIDAs kurs, vaccinera mig och boka biljett.  

Berätta om ditt fältarbete?

Mitt arbete handlade om jaktbeteenden hos jaguarer och pumor. Jag ville identifera risker för angrepp och möjliga sätt att minimera dem. Då tidigare studenter gjort examensarbete på gårdarna gick arbetet ganska lätt att inleda och jag försökte mest samla på mig så mycket data som möjligt. Jag fick mycket bättre data än jag väntat mig och behövde inte ändra mina frågeställningar något. Själva fältarbetet var ganska tufft. Jag behövde ta mig till kadavren och undersöka miljön och ta GPS- koordinater på platsen. Gårdarna hade stora områden och det tog timmar att besöka alla platserna. Ibland åkte vi i terrängbil och ibland red vi. Där behövde jag mycket hjälp från boskapsskötare. Det var ofta väldigt varmt, mycket mygg och ibland spöregn. Men det var ett häftigt sätt att ta del av boskapsskötarnas arbete!

Vad har din bästa upplevelse varit under din fältstudie?  Det är svårt att välja en… Men jag minns saker som att komma tillbaka svettig och öm i hela kroppen efter fältarbete, plocka solvarm mango direkt från ett träd och lägga mig i hängmattan för att plötsligt se en tukan flyga över mig! Hela vardagslivet var helt enkelt väldigt häftigt. Igazufallen gjorde också intryck!

Vilka var de största utmaningarna under ditt MFS? 

Den största utmaningen var nog att hålla modet uppe och genomföra det. Det var mycket intryck som gjorde mig trött och mycket kändes främmande. Språkhindret var också jobbigt. Jag pratar inte

portugisiska och de flesta brasilianare pratar inte engelska. Ibland kändes allt ganska utmattande men då brukade jag påminna mig om hur häftig upplevelsen ändå var och hur mycket jag fick ut av det och då kändes det alltid värt det.  

Tips till framtida MFS studenter

Jag rekommenderar att försöka hitta en svensk handledare som redan har kontakter i landet ni vill åka till då det underlättade min resa enormt. Det var också en stor fördel att gårdarna haft studenter på besök sen tidigare för det innebar att de visste vad jag ville göra och kunde hjälpa mig väldigt effektivt. Om man är nervös för att åka så är det nog bra att gå SIDAs kurs i god tid innan. Jag gick den fem dagar innan jag skulle resa. Kursen gjorde mig lugnare och tryggare och hade jag gått den tidigare hade jag sluppit mycket av min oro veckorna innan jag skulle åka.

Fakta:

Namn: Agnes Fridell 
MFS i: Brasilien
Område/Program: Agronom/Animal science
Period för din resa: HT 2018


Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se