Livsmedelstillsyn - magisterprogram

Publicerad: 21 mars 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på magisterprogrammet i livsmedelstillsyn

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan

Välkomstbrev

Grattis till din plats på magisterprogrammet i livsmedelstillsyn vid SLU i Uppsala, campus Ultuna

Merparten av undervisningen kommer att ske på distans, men en del praktiska moment kommer dock att ingå (t ex laborationer) och förläggs då till campus Ultuna. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

 

Höstterminen 2021 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 30 augusti.

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

 

ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

 

Din första kurs på programmet är Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

 

Se till att du också läser den programspecifika informationen för nya studenter:

 

Det kommande året kommer att bli värdefullt, spännande, arbetsamt men också väldigt roligt. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat.

Under detta år kommer du att läsa kurser i olika ämnen och vid olika institutioner. Merparten av undervisningen kommer att bedrivas på svenska, men vissa föreläsningar eller moment på engelska kommer att förekomma. Magisterprogrammet i livsmedelstillsyn inleds med en kurs i livsmedelsteknologi som ger en grund för programmet. De efterföljande kurserna omfattar livsmedelshygien, livsmedelsmikrobiologi, livsmedelssäkerhet och kvalitetsledningssystem samt även kommunikation, kontrollmetoder, statskunskap särskilt inriktat på förvaltning och myndigheter samt beslut och myndighetsutövning och lagstiftning (livsmedels- resp. förvaltningslagstiftning).

 

Varmt välkommen till SLU!
Mattias Eriksson, Programstudierektor

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ramschema läsår 23/24

Årskurs 1

Livsmedelshygien

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ramschema läsår 24/25

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Food Inspection - Master´s Programme (60 credits)


Kontaktinformation

Programstudierektor för Livsmedelstillsyn - magisterprogram

Mattias Eriksson, forskare

Institutionen för energi och teknik

mattias.eriksson@slu.se, 018-671732