Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme

Publicerad: 31 maj 2024

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Utbildningsplan

Fakta

  • Programmet ges på engelska.
  • Det svenska namnet på programmet är masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Kontaktinformation

Programstudierektor för masterprogrammet Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation

Burcu Yigit Turan, Universitetslektor
Institutionen för stad och land, Landskapsarkitektur Fysisk planering
Burcu Yigit Turan, tel: 018-672533