Ny sökning
VM0052

Grundläggande anatomi, vävnadshistologi och biokemi

Kursen ger grundläggande kunskaper om djurkroppens struktur och funktion inklusive embryologi, förståelsen av cellens processer, metabolism och vävnaders uppbyggnad. Kursen ger även en allmän introduktion till veterinärprogrammet, samt redskap för universitetsstudier.

Information från kursledaren

Välkommen till veterinärprogrammet!

- önskar lärarna som ni kommer att ha under det första läsåret

Alla som antagits till veterinärprogrammet ht 2024 hälsas välkomna till den första kursen, VM0052 Grundläggande anatomi, vävnadshistologi och biokemi

Vi ser fram emot att ta emot en ny kull veterinärstudenter och bidra till att ni får en god grund inför såväl kommande delar av utbildningen som inför veterinäryrket, vilket innebär en bredd genom många olika typer av arbetsuppgifter och möjlighet att specialisera sig på flera olika sätt.

Litteraturlistan går tyvärr inte att uppdatera men för histologiböckerna markerade 1. och 2. finns det nya upplagor. Följande information gäller för dem:

  1. Pawlina, W. (2023). Histology: A Text and Atlas, 9th ed. Wolters Kluwer Health. ISBN: 9781975181574 (7th eller 8th edition, går också bra, dvs från 2016 eller 2019),
  2. Mescher, A.L. (2024). Junquiera's Basic Histology, Text & Atlas, 16th ed. McGraw Hill Education. ISBN: 9781264930395 (15th ed går också bra)

Komplett uppdaterad litteraturlista kommer att finnas i Canvasrummet för VM0052.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för VM0052

Läsåret 2023/2024

Grundläggande anatomi, vävnadshistologi och biokemi (VM0052-10082)

2023-08-28 - 2024-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Lista på lämplig litteratur för modulerna Anatomi – viscera och Anatomi – osteologi och rörelser under kursen VM0052

“Dyce” = Singh, B. (2017). Dyce, Sack, and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy 5th ed., Saunders. ISBN: 9780323442640. (innehåller organsystemens embryonala utveckling vilket König inte gör)

alternativt

“König” = König, H.E. (ed.) & Liebich, H.-G. (ed.) (2020). Veterinary Anatomy of Domestic Mammals, 7th ed.. Thieme Publishing Group. ISBN: 978-3132429338. (bäst avseende rörelseapparatens anatomi)

Lista på lämplig litteratur för modul Vävnadernas histologi under kursen VM0052

Böckerna 1 och 2 är likvärdiga dvs en av dem räcker men det är bra om båda finns inom en basgrupp.

  1. Pawlina, W. (2019). Histology: A Text and Atlas, 8th ed. Wolters Kluwer. ISBN: 9781496383426. (7th edition, går också bra, 2016),
  2. Mescher, A.L. (2018). Junquiera's Basic Histology, Text & Atlas15th ed. McGraw Hill Education. ISBN:9781260026177.
  3. Bacha & Bacha (2012). Color Atlas of Veterinary Histology, 3rd ed. Wiley-Blackwell. ISBN:9780470958513. 

Lämplig litteratur för modul Embryologi under kursen VM0052

Veterinary Embryology av McGeady, Quinn & Fitzpatrick. Finns som e-bok på SLU:s bibliotek (info ges vid biblioteksintroduktion). Det finns även en del organembryologi i ”Dyce”.

Uppdaterad 230829**: **Lista på lämplig litteratur för modul Biokemi och cellbiologi under kursen VM0052

Böcker markerade med**kursiv stil** är den litteratur som föreslås. Undervisningen utgår till stor del från dessa. Under början av delkursen behöver man både ”Biochemistry” (Abali) och ”Essential…” (cellbiologi + molekylärbiologi). Under slutet av delkursen utgår undervisningen framför allt från ”Biochemistry” (Abali).

**Biochemistry; Abali et al. 8th ed.**, 2022, (Ferrier, 7th ed 2019 går också bra) J.B. Lippincott Williams and Wilkins Company, Philadelphia.

**Essential Cell Biology, An Introduction to the Molecular Biology of the Cell**; Alberts et al., 6th ed., 2023 W. W. Norton & Company (den 5th ed, 2019 går bra också).

Andra cellbiologi- och biokemiböcker:

Molecular biology of the cell, Alberts et al. 7th ed., 2022, W.W. Norton & Company

Biochemistry; Berg, Tymoczko, Stryer, 10th ed. 2023, W.H. Freeman & Co., New York

Biochemistry; Miesfeld & McEvoy, 2nd ed., 2021, W.W. Norton

Biochemistry; Voet, Voet & Pratt Wiley, 4th ed., 2021, (klassisk biokemibok: bra biokemi, molekylärbiologi, metabolism. Metabolism, mer molekylärt inriktad än Ferrier/Harvey)

Medical Biochemistry; Baynes & Dominiczak, 6th ed. 2022; Mosby; London, Edinburgh etc. (Ganska heltäckande om än delvis något kortfattad; används på läkarutbildningen)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 97580 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0052 Anmälningskod: SLU-10109 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%