Ny sökning
TU0033

Klinisk veterinärmedicin inom tilläggsutbildningen

Kursen riktar sig till dig som går Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz och innebär en rotation mellan olika delkurser med olika längd och upplägg.

Kursen består av följande delkurser: Ambulatorisk klinik, Anestesiologi, Bilddiagnostik, Diagnostisk patologi, Grissjukdomar, Hästkirurgi och -medicin, Idisslarmedicin, Klinisk farmakologi och klinisk kemi, Köttbesiktning och livsmedelskontroll, Professionellt förhållningssätt, djuretik, djurskydd och djurvälfärd, Reproduktion samt Smådjurskirurgi och –medicin.

I kursen ingår olika former av skriftliga, muntliga och praktiska tentamina. Obligatoriska övningar såsom inlämningsuppgifter, deltagande i klinikundervisning samt specifika obligatoriska moment liksom visst deltagande i jourverksamheten ingår också.

Kursen ger kunskaper och färdigheter för att självständigt och med ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt kunna bedriva primär djursjukvård på klinik och inom fältpraktik.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2025-01-01 och 2025-01-22

Andra kursvärderingar för TU0033

Läsåret 2022/2023

Klinisk veterinärmedicin inom tilläggsutbildningen (TU0033-20110)

2022-11-21 - 2024-01-07

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Lärarna kommer hänvisa till kurslitteraturen för självstudier inom utvalda kapitel och som uppslagsverk. Litteraturen används främst för breddning och fördjupning. Vissa avsnitt i internationell litteratur överensstämmer inte med svenska förhållanden, skillnader kommer tas upp under kursen. Det är inte nödvändigt att köpa alla angivna böcker. De flesta finns som referenslitteratur på Ultunabiblioteket, en del finns även i låne­exemplar. Flera finns med licens för digital användning. Avvakta därför bit in på terminen innan du bestämmer dig för vilka böcker du behöver. Samma litteratur används i åk 4 och 5.

Anestesiologi obligatorisk litteratur:

 • Veterinary Anaesthesia Principles to Practice; Alexandra H A Dugdale, Georgina Beaumont, Carl Bradbrook, Matthew Gurney. 2nd ed., 2020. Wiley-Blackwell. ISBN 9781119246770

Anestesiologi övrig rekommenderad litteratur:

 • Handbook of Veterinary Anesthesia; W W Muir, JAE Hubbel. 5Th ed., 2013, Elsevier. ISBN 978-0-323-08069-9.
 • Veterinary Anaesthesia; KW Clarke, CM Trim. 11th ed., 2014, Elsevier. ISBN 978-0-7020-2793-2
 • Handbook of Equine Anaesthesia; PM Taylor, KW Clarke. 2nd ed., 2007, Saunders Elsevier. ISBN 978-0-7020-2835-9
 • BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia, 3rd ed., 2016. BSAVA. ISBN 978-1-905319-61-9 

Bilddiagnostik övrig rekommenderad litteratur:

 • Material från kursen i Klinisk anatomi och klinisk propedeutik:
 • Kompendier i röntgenteknik, smådjur och häst
 • Kursmaterial från Canvas

Fysik och teknik:

 • Lavin´s Radiography for Veterinary Technicians. Brown M, Brown L.
 • Techniques in Veterinary Radiography. Morgan JP (Editor).

Anatomi:

 • An atlas of Interpretative Radiographic Anatomy of the Dog and Cat. Coulson A, Lewis N.
 • Atlas of Radiographic Anatomy of the Horse. Schebitz H, Wilkens H,
 • Atlas of Normal Radiographic Anatomy and Anatomic Variants in the Dog and Cat - E-Book (2nd ed.). Donald E. Thrall, Ian D. Robertson

Diagnostik:

 • BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging
 • BSAVA Manual of Canine and Feline Thoracic Imaging
 • BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging
 • Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. Ed. Thrall DE.
 • Clinical Radiology of the Horse. Butler et al.
 • Atlas of Small Animal Ultrasonography. Penninck D, d’Anjou MA. 
 •  Tillgänglighetskommentar: i delkursen Bilddiagnostik ligger ingen obligatorisk litteratur då ämnet till stor del bygger på bildtolkning.

Fjäderfä

 • SVAs webbsida: www.sva.se
 • Poultry Diseases; Pattison, McMullin, Bradbury, Alexander, 6th ed. Saunders Elsevier, 2008.

Gris obligatorisk litteratur:

 • Kompendium Gris. elektronisk version nås via kursrum i Canvas

Gris övrig rekommenderad litteratur:

 • Veterinary Medicine; Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grunberg W 2017, 11th edition,
 • Elsevier ISBN 9780702052460.
 • Diseases of Swine; Zimmerman, Jeffrey J: Karriker, Locke A.; Ramirez, Alejandro; Schwartz, Kent J.; Stevenson, Gregory W.; Jianqiang, Zhang. 2019, 11th edition. ISBN:1-119-35089-1.

Häst obligatorisk litteratur:

 • Adam’s and Stashak’s Lameness in Horses; Baxter GM, 7th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2020.
 • Besiktning av häst: Sveriges veterinärförbund
 • Diagnostic Techniques in Equine Medicine; Taylor FGR & MH Hillyer, WB Saunders Co, 2010.
 • Equine Internal Medicine; Reed, Bayly and Sellon, 2nd ed, WB Saunders Co, 2018.
 • Equine Surgery; Auer JA & JA Stick (ed). Elsevier Health Sciences, 5th ed. 2019.

Häst övrig rekommenderad litteratur:

 • Dermatologikompendium elektronisk version nås via kursrum i Canvas
 • Diagnosis and Management of Lameness in the Horse; Ross MW & Dyson SJ, 2nd ed. Saunders, 2011
 • Equine dentistry: Easley, J. A., Dixon, Padraic M, Schumacher, J. (James). 3rd ed, 2011.
 • Equine Oftalmologi; Gilger, Brian C., 3rd edition 2017.
 • Practical Equine dermatology; Lloyd, Littlewood & Craig, 2008.

Idisslarmedicin obligatorisk litteratur:

 • Veterinary Medicine; Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grunberg W 2017: 11th edition, Elsevier ISBN 9780702052460.

Idisslarmedicin övrig rekommenderad litteratur:

 • Bovine surgery and lameness Weaver, A. D; St. Jean, G; Steiner, A, 2nd edition (2005) ISBN:1-4051-2382-6
 • Kosignaler – En praktisk bok om mjölkföretagande med kon i fokus. Hulsen, J. 2008. ISBN 978-90-810974-3-7.
 • Getter - hälsovård och sjukdomar för veterinärer; Kalle Hammarberg i samarbete med Jordbruksverket och Svenska Djurhälsovården. Elektronisk version nås via kursrum i Canvas.
 • Fårhälsovård och fårsjukdomar och djurskydd i fårbesättningar (kompendium för veterinärer); Kalle Hammarberg i samarbete med fårhälsovården inom Svenska Djurhälsovården, 2014, beställs från goatdoc.swe@outlook.com
 • Nordisk klövatlas; elektronisk version nås via kursrum i Canvas
 • Klinisk kemi obligatorisk litteratur:
 • Kompendium i Klinisk kemi elektronisk version nås via kursrum i Canvas

I kompendiet finns även en lista på utökad litteratur för den som är intresserad.

Reproduktion och obstetrik obligatorisk litteratur:

 • Veterinary Reproduction and Obstetrics; Noakes et al.10th edition, 2019
 • juverportalen.se

Reproduktion och obstetrik övrig rekommenderad litteratur:

 • Small Animal Internal Medicine, Nelson & Couto, 5th ed
 • Pathways to pregnancy and parturition; Senger, PL, 3rd edition, 2015
 • Manual of equine reproduction; Brinsko et al., 2011
 • Compendium on Equine reproduction, Canvas
 • Kompendium i nötkreaturens reproduktion, Canvas
 • Reproduktion, förlossning och juverfunktion hos gris, Canvas
 • Kompendium i kattreproduktion, Canvas
 • Kompendium i hundreproduktion, Canvas

Smådjur obligatorisk litteratur:

 • Small Animal Internal Medicine; Nelson, Cuoto, 6th ed, 2019
 • Small Animal Surgery; Welch Fossum, 5th ed, 2019
 •  Ovanstående titlar är lämpliga för studier i internmedicin och kirurgi på grundnivå. 

Övrigt

 • FASS
 • SVA:s hemsida
 • Epiwebb

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 227680 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Veterinärmedicin Veterinärmedicin
Kurskod: TU0033 Anmälningskod: SLU-20025 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%