Ny sökning
TU0028

Veterinärmedicinsk propedeutik

Kursen riktar sig till dig som går tilläggsutbildning för veterinärer med examen utanför EU/EES och Schweiz. Kursen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter för att på ett strukturerat och säkert sätt kunna undersöka, utreda och behandla djur i din framtida kliniska verksamhet.

Kursen ger dig också kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och hälsostörningar hos djur och hur de uppstår och förebyggs. Föreläsningar kommer att varvas med praktiska övningar i små grupper och du kommer också få demonstrera dina färdigheter i praktiska examinationer. Kursen fokuserar på att du ska uppnå viktiga dag-1-kompetenser i veterinärmedicinsk verksamhet och vara väl orienterad inför de kliniska delkurserna i programmet.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TU0028-10094 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TU0028

Läsåret 2022/2023

Veterinärmedicinsk propedeutik (TU0028-10195)

2022-08-29 - 2022-11-20

Läsåret 2021/2022

Veterinärmedicinsk propedeutik (TU0028-10279)

2021-08-30 - 2021-11-21

Läsåret 2020/2021

Veterinärmedicinsk propedeutik (TU0028-10194)

2020-08-31 - 2020-11-22

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Den rekommenderade litteraturen är den som lärarna kommer hänvisa till för självstudier inom utvalda kapitel och som uppslagsverk. Litteraturen används främst för breddning och fördjupning. Vissa avsnitt i internationell litteratur överensstämmer inte med svenska förhållanden, skillnader kommer tas upp under kursen. Det är inte nödvändigt att köpa alla angivna böcker. De flesta finns som referenslitteratur på Ultunabiblioteket, en del finns även i låne­exemplar och en del med licens för digital användning. Kompendier finns i Canvasrummet Mediarum – Veterinärmedicin. Avvakta en bit in på terminen innan du bestämmer dig för vilka böcker du behöver. Samma litteratur används sedan för kursen Klinisk veterinärmedicin i åk 4 och 5.

Allmän litteratur

Veterinary Clinical Examination and Diagnosis; Otto M Radostits, I.G. Mayhew, Doreen M Houston ISBN 9780702024764

Allmän kirurgi

Obligatorisk litteratur:

Equine Surgery; Auer JA & JA Stick (ed). Elsevier Health Sciences, 5th ed. 2019. Campuslicens finns.

Small Animal Surgery; Welch Fossum 5th ed, 2019.

Övrig rekommenderad litteratur:

Diagnosis and Management of Lameness in the Horse; Ross MW & Dyson SJ, 2nd ed. Saunders, 2011 alternativt

Adam’s and Stashak’s Lameness in Horses; Baxter GM, 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2011.

Kompendium tillgängligt på Canvas.

Anestesiologi

Obligatorisk litteratur:

Veterinary Anaesthesia Principles to Practice; Alexandra H A Dugdale, Georgina Beaumont, Carl Bradbrook, Matthew Gurney. 2nd ed., 2020. Wiley-Blackwell. ISBN 9781119246770

Övrig rekommenderad litteratur:

Handbook of Veterinary Anesthesia; W W Muir, JAE Hubbel. 5Th ed., 2013, Elsevier. ISBN 978-0-323-08069-9.

Veterinary Anaesthesia; KW Clarke, CM Trim. 11th ed., 2014, Elsevier. ISBN 978-0-7020-2793-2

Handbook of Equine Anaesthesia; PM Taylor, KW Clarke. 2nd ed., 2007, Saunders Elsevier. ISBN 978-0-7020-2835-9

BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia, 3rd ed., 2016. BSAVA. ISBN 978-1-905319-61-9

Bilddiagnostik

Material från kursen i Klinisk anatomi och klinisk propedeutik:

Kompendier i röntgenteknik, smådjur och häst

Kursmaterial från Canvas

Fysik och teknik:

Lavin´s Radiography for Veterinary Technicians. Brown M, Brown L.

Techniques in Veterinary Radiography. Morgan JP (Editor).

Anatomi:

An atlas of Interpretative Radiographic Anatomy of the Dog and Cat. Coulson A, Lewis N.

Atlas of Radiographic Anatomy of the Horse. Schebitz H, Wilkens H,

Atlas of Normal Radiographic Anatomy and Anatomic Variants in the Dog and Cat - E-Book (2nd ed.). Donald E. Thrall, Ian D. Robertson

Comparative veterinary anatomy: a clinical approach. E-bok. Orsini, J.A., Grenager, N.S. & de Lahunta, A.

Diagnostik:

BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging

BSAVA Manual of Canine and Feline Thoracic Imaging

BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging

Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. Ed. Thrall DE.

Clinical Radiology of the Horse. Butler et al.

Atlas of Small Animal Ultrasonography. Penninck D, d’Anjou MA.

Tillgänglighetskommentar: i delen bilddiagnostik ligger ingen obligatorisk litteratur då ämnet till stor del bygger mycket på bildtolkning.

Fjäderfä

SVAs webbsida: www.sva.se

Poultry Diseases; Pattison, McMullin, Bradbury, Alexander, 6th ed. Saunders Elsevier, 2008.

Gris

Obligatorisk litteratur:

Kompendium Gris. Finns tillgängligt i canvasrummet Mediarum – veterinärmedicin

Övrig rekommenderad litteratur:

Veterinary Medicine; Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grunberg W 2017, 11th edition, Elsevier ISBN 9780702052460. Finns tillgänglig i elektronisk form via SLU-biblioteket, sök på ISBN.

Diseases of Swine; Zimmerman, Jeffrey J.; Karriker, Locke A.; Ramirez, Alejandro; Schwartz, Kent J.; Stevenson, Gregory W.; Jianqiang, Zhang. 2019, 11th edition. ISBN : 1-119-35089-1. Finns tillgänglig i elektronisk form via SLU-biblioteket, sök på ISBN.

Häst

Obligatorisk litteratur:

Besiktning av häst; Sveriges Veterinärförbund

Slatter´s Fundamentals of Veterinary Ophtalmology; Maggs, D, Miller, P, Ofri, P. 6th Edition

Dermatologikompendium på Canvas

PM Klinisk undersökning av häst

Idisslarmedicin

Obligatorisk litteratur:

Veterinary Medicine; Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grunberg W 2017: 11th edition, Elsevier ISBN 9780702052460. Finns tillgänglig i elektronisk form via SLU-biblioteket, sök på ISBN.

Övrig rekommenderad litteratur:

Kosignaler – En praktisk bok om mjölkföretagande med kon i fokus. Hulsen, J. 2008. ISBN 978-90-810974-3-7.

Getter - hälsovård och sjukdomar för veterinärer; Kalle Hammarberg i samarbete med Jordbruksverket och Svenska Djurhälsovården. Elektronisk version nås via kursrum i Canvas.

Fårhälsovård och fårsjukdomar och djurskydd i fårbesättningar (kompendium för veterinärer); Kalle Hammarberg i samarbete med fårhälsovården inom Svenska Djurhälsovården, 2014, beställs från goatdoc.swe@outlook.com

Nordisk klövatlas; elektronisk version nås via kursrum i Canvas

Juverhälsa och juversjukdomar

juverportalen.se

Klinisk kemi

Obligatorisk litteratur:

Kompendium i Klinisk kemi finns tillgängligt i Canvas. I kompendiet finns även en lista på utökad litteratur för den som är intresserad.

Oftalmologi

Obligatorisk litteratur:

Slatter´s Fundamentals of Veterinary Ophtalmology; Maggs, D, Miller, P, Ofri, P. 5th Edition

Övrig rekommenderad litteratur:

Veterinær oftalmologi; Bjerkås, E. Norges Veterinærhøgskole, 2010. (nedladdas gratis från: www.oftovet.com)

Reproduktion och obstetrik

Obligatorisk litteratur:

Veterinary Reproduction and Obstetrics; Noakes et al.10th edition, 2019

Övrig rekommenderad litteratur:

Small Animal Internal Medicine, Nelson & Couto, 5th ed

Pathways to pregnancy and parturition; Senger, PL, 3rd edition, 2015

Manual of equine reproduction; Brinsko et al., 2011, Finns på SLU biblioteket som e-bok:https://www.sciencedirect.com/book/9780323064828/manual-of-equine-reproduction

Compendium on Equine reproduction, Canvas

Kompendium i nötkreaturens reproduktion, Canvas

Reproduktion, förlossning och juverfunktion hos gris, Canvas

Kompendium i kattreproduktion, Canvas

Kompendium i hundreproduktion, Canvas

Smådjur

Obligatorisk litteratur:

Small Animal Internal Medicine; Nelson, Cuoto, 6th ed, 2019,

Small Animal Surgery; Welch, Fossum, 5th ed, 2019

Ovanstående titlar är lämpliga för studier i internmedicin och kirurgi på grundnivå.

Övrig rekommenderad litteratur:

Veterinary Surgery: Small Animal Expert Consult, Johnston and Tobias, 2nd Edition

Övrigt

FASS

SVA:s hemsida

Epiwebb

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 58550 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Veterinärmedicin Veterinärmedicin
Kurskod: TU0028 Anmälningskod: SLU-10094 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%