Ny sökning
TN0359

Material - konstruktion och projektering

Kursen innehåller olika materialteman där natursten, betong, trä och metall behandlas mer ingående. Dessutom behandlas glas, plast, gummi och keramiska material översiktligt.


Kursen ger träning i att iaktta materialens karaktär och hur de varierar med bearbetning och samspel med andra material samt hur detta kommer till uttryck i en föreslagen konstruktion. Genom workshops skall studenten arbeta med materialen för att bättre lära känna deras karaktärer och egenskaper. I anslutning till dessa utvecklas även kunskaperna i CAD.


Besök görs på arbetsplatser i syfte att studera hur vissa material tillverkas och bearbetas, samt för att kunna reflektera över de möjligheter och begränsningar metoderna för tillverkning och bearbetning ger. Vidare studeras varje materials miljöpåverkan och underhållsbehov.


Kursen tar upp krav på och utformning av skyddsbehandling av konstruktionsmaterial, dimensionering och säkerhetsprinciper samt konstruktiv utformning av detaljer, knutpunkter och förband.


Kursen innehåller även en projektdel där ett eller flera av ovanstående material behandlas mer ingående i ett enskilt arbete. Detta arbete utförs huvudsakligen i CAD-miljö.


Studiebesök och seminarier är obligatoriska.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0359-30120 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0359

Läsåret 2022/2023

Material - konstruktion och projektering (TN0359-30005)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Material - konstruktion och projektering (TN0359-30241)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Zimmermann, A. (2009). Constructing landscape : materials, techniques, structural components. Basel: Birkhäuser.

Boken säljs i servicedisken i Alnarpsgården vid kursstart för 600 kronor.

Övrig litteratur ligger på kursens Canvassida eller delas ut kostnadsfritt.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Teknologi Landskapsarkitektur
Kurskod: TN0359 Anmälningskod: SLU-30120 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%