Ny sökning
TN0353

Introduktion till energisystem

Kursen syftar till att ge dig en övergripande kunskap om det svenska energisystemet. Som student kommer du att få en inblick i många delar av vårt energisystem, både tillförsel till energisystemet från olika energikällor och användning av energi i olika sektorer. Kursen innehåller också en introduktion till datorer, introduktion till vetenskapligt skrivande samt introduktion det framtida yrket som civilingenjör. I kursen ingår gästföreläsningar av inbjudna experter, seminarier och övningar i skriftlig och muntlig redovisning, grupparbeten, datorövningar och studiebesök.

Information från kursledaren

Hej och välkommen till Introduktion till Energisystem! Den här kursen läser du när du börjar på civilingenjörsprogrammet energisystem.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0353-10220 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0353

Läsåret 2022/2023

Introduktion till energisystem (TN0353-10084)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Introduktion till energisystem (TN0353-10252)

2020-08-31 - 2021-01-17

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Förnybar energi Författare: Göran Sidén ISBN: 9789144108865 [Förnybar energi] (https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/teknik-datorer-it-och-bygg/miljoteknik-och-marklara/fornybar-energi/)1) Energiförsörjning Författare: Sven Werner ISBN: 9789144112978 [Energiförsörjning] (https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/teknik-datorer-it-och-bygg/energiteknik/energiforsorjning/)1) Utdelat material Kommentar: Under kursen kan kompletterande material delas ut

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Teknologi
Kurskod: TN0353 Anmälningskod: SLU-10220 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%