Ny sökning
TN0352

Bioenergi - Teknik och system

Målet med kursen är att ge fördjupad kunskap om fasta, flytande och gasformiga biobränslen (skogsbränslen åkerbränslen och avfall) samt dess värdekedjor från källan till slutanvändning, dvs primärproduktion, skördeteknik, logistiksystem, karakterisering av råvara samt konvertering och förädling. Kursen inkluderar även utvärdering av klimatpåverkan för produktionskedjor i ett systemperspektiv.

Kursen inkluderar utöver föreläsningar även projektuppgifter med beräkningar, rapportskrivning och seminarier, samt studiebesök.

Information från kursledaren

Welcome to the course!

The course will start on Tuesday January 18 at 13:15, Framtiden (A2034), MVM-building with general information about the course.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0352-30187 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0352

Läsåret 2023/2024

Bioenergi - Teknik och system (TN0352-30348)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Bioenergi - Teknik och system (TN0352-30081)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2020/2021

Bioenergi - Teknik och system (TN0352-30233)

2021-01-18 - 2021-06-06

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Grade

3

4

5

Aim 1-2

The student can define and describe properties of various biofuels produced from different sources, identify and describe major processes within the biofuel supply chain, and describe production systems for biofuels

The student can evaluate the effects of product quality on its final utilisation, and analyse and evaluate technology and systems for production of biofuels

The student can compare and critically reflect on different processes within the biofuel supply chain and the final product quality

Aim 3

The student can compare environmental impacts of bioenergy production chains, identify and explain methodological choices that affect the results of environmental system analyses, and describe how environmental system analyses are applied in policy

The student can evaluate and reflect upon methodological choices that affect the results of environmental system analyses and describe the consequences of how environmental systems analysis is being applied in bioenergy policy

The student can evaluate and critically reflect upon methodological choices that affect the results of environmental system analyses, and evaluate the consequences of how environmental system analysis is being applied in bioenergy policy

Aim 4

The student can explain the general operation of common combustion engine types. The student can explain the main relations between fuel properties and technical functions in vehicle powertrains, and identify and differentiate between various combustion engine concepts

The student can in detail explain the operation of common combustion engine types as well as relations between fuel properties and technical functions in vehicle powertrains, and evaluate various combustion engines concepts

The student can evaluate the consequences of changed fuel properties on the relations between fuel properties and technical functions in vehicle powertrains, and critically compare combustion engines concepts

Aim 5

The student can identify important parameters and perform calculations for dimensioning of a bioenergy process

The student can judge the feasibility of obtained results for the operation of a bioenergy process

The student can critically reflect on the impact of technology choices for the performance of a bioenergy system

Aim 6-7

The student can summarise relevant literature, evaluate, motivate assumptions made and compare results presented in a written report with adequate language and formality. The student can present the obtained results to others, justify major conclusions and be able to respond to relevant questions

Litteraturlista

  1. Course literature will be available on CANVAS. No literature has to be purchased for the course

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi Teknologi Teknik
Kurskod: TN0352 Anmälningskod: SLU-30187 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%