Ny sökning
TN0348

Markbyggnad

Kursen behandlar olika material som används i våra utemiljöer. Fokus ligger på val av markmaterial utifrån deras hållbarhet, skötsel och underhåll, miljöpåverkan samt upplevelsevärden i olika kontexter. Exempel på material som behandlas är olika slitlagermaterial för hårdgjorda ytor, såsom grus och kross, asfalt, betong, natursten, keramiska material samt gummi-och plastmaterial. Även olika trapp-och murkonstruktioner är delar som ingår i kursen. Dimensionering och konstruktioner av överbyggnader för hårdgjorda ytor och växtbäddar är centrala moment i kursen. Genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar ges kunskap om markbyggande, materialval, höjdsättning, avvattning, konstruktioner och kort om grundläggning i urban utemiljö. Traditionell och ekologisk dagvattenhantering behandlas kortfattat i kursen.

I kursen ingår en mindre skrivuppgift, som en del av skrivprogressionen inom programmet, där disposition, referenshantering och litteratursök i databaser är i fokus.
Obligatoriska moment i kursen är samtliga studiebesök, exkursioner, praktiska övningar, genomgångar och redovisningar.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0348-20074 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0348

Läsåret 2022/2023

Markbyggnad (TN0348-20180)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Markbyggnad (TN0348-20155)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Markbyggnad (TN0348-20004)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Markbyggnad (TN0348-20052)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Teknologi Biologi Teknologi Biologi
Kurskod: TN0348 Anmälningskod: SLU-20074 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%