Ny sökning
TN0346

Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle

OBS! Kursplanen anger att två dagar kommer att genomföras på plats i Alnarp. Detta gäller inte i år p.g.a. covid-situationen. All undervisning sker på distans.Kursen ger en introduktion till begreppet social hållbarhet ur olika perspektiv.När vi diskuterar social hållbarhet dyker det upp massor med frågor som vi vill kunna besvara:

• Vad innebär ett socialt ansvarstagande för individen, ledaren, företaget och samhället?

• Hur stort ansvar ska vi ta för kommande generationer och vilken påverkan har vi i vårt företag eller i vår miljö?

• Vad innebär ett socialt hållbart ledarskap?

• Hur kan vi arbeta med social hållbarhet i företag och organisationer?Dessa och liknande frågor ska vi fördjupa oss i under kursen.

Information från kursledaren

Schemalagda lektioner

Kursen ges på distans med schemalagda lektioner. Vill du få ut maximalt av kursen, måste du alltså avsätta tid för egenstudier och för deltagande på gemensamma aktiviteter. Lektionerna kommer att äga rum varannan tisdag kl. 09.15-12.00 med start 2022-08-30.

Notera att distansundervisning innebär undervisning på distans. Det är alltså inte en e-utbildning som du kan utföra när du önskar oberoende av lektionstider.

Hemuppgifter

Under kursen kommer du att göra och lämna in 5 individuella obligatoriska uppgifter. Uppgifterna är baserade på kurslitteraturen, på dina egna erfarenheter och på kompletterande information som du hittar på egen hand.

Arbetsbelastning

Kursen motsvarar ca 10 timmars studier per vecka under hela terminen. Du väljer själv din ambitionsnivå, men om du planerar att genomföra kursen parallellt med att du arbetar 100%, får du räkna med att avsätta tid på kvällar och helger.

Språk

Undervisningen sker på svenska, men kurslitteratur, videofilmer och annat material kan vara på engelska.

Zoom

Du kopplar upp dig via Zoom och din kamera ska vara på under hela lektionen.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0346-10256 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0346

Läsåret 2023/2024

Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle (TN0346-10330)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2021/2022

Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle (TN0346-10321)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle (TN0346-10174)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle (TN0346-10276)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Slutbetyget på kursen kommer att beräknas som medelvärdet av betyget på 5 individuella inlämningsuppgifter. 3,5 och 4,5 avrundas uppåt.

Betyg på uppgifterna ges enligt följande kriterier:

5: Studenten analyserar och värderar med hjälp av teori olika företeelser i företag och samhälle i förhållande till social hållbarhet

4: Studenten applicerar teorier och metoder på exempel

3: Studenten beskriver och förklarar teorier och metoder

En uppgift blir underkänd om:

 • Studenten inte uppfyller minst kriteriet för betyg 3.
 • Studenten beskriver och förklarar enbart utifrån sig egen erfarenhet utan att relatera till teorier och modeller som tas upp i kursen.
 • Studenten inte lämnar inte in.
 • Studenten har fullständigt missförstått uppgiften.

Litteraturlista

 1. **CSR och hållbart företagande, upplaga 3 **

  Författare: Tommy Borglund, Hans de Geer, Susanne Sweet m.fl. 

  ISBN: 9789152360279

  Boken finns hos flera leverantörer och priset kan variera.

  https://www.adlibris.com/se/bok/csr-och-hallbart-foretagande-upplaga-3-9789152360279

  https://www.bokus.com/bok/9789152360279/csr-och-hallbart-foretagande-upplaga-3/

  Det går också att använda upplaga 2 under kursen. Boken finns även som e-bok.


 2. Artiklar som görs tillgängliga på Canvas under kursen

  Artiklar kan vara både på svenska och engelska

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Teknologi Lantbruksvetenskap Teknologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: TN0346 Anmälningskod: SLU-10256 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 25%