Ny sökning
TN0319

Termokemisk omvandling

Kursen behandlar främst förbränning och uppgradering av bränslen, med ett fokus på biobränslen. Utöver detta ingår även orientering inom områden som CCS och bränsleceller.Kursen inleds med grundläggande förbränningslära, vilken steg för steg fördjupas och blir mer tillämpad i form av studier av teknisk utrustning för förbränning och gasifiering. De fördelar i form av frigjord värme och nackdelar i form av utsläpp som förbränningen orsakar analyseras. Likaså undersöks hur anläggningar för hantering av olika bränslen, t.ex. genom sameldning och vid förbränning av avfall, fungerar. För att knyta kretsloppet studeras även tekniker för minimering av utsläpp, askåterföring samt lagring av koldioxid.Kursen är både teoretisk och praktisk med föreläsningar, laboration och eventuellt studiebesök. För att träna självständighet och samarbete ingår ett grupparbete med teknisk inriktning

Information från kursledaren

Välkomna till kursen termokemisk omvandling.
Kursen ges vid institutionen för energi och teknik, SLU och startar Måndagen den 1 november 2021 i Sal S, Ultuna.

OBS! Kursen kommer ges på plats i år så länge förutsättningarna medger det, ej via zoom!
Har ni inte vaccinerat er så gör det så snart som möjligt för att inte utsätta er själva och andra för onödiga risker

Aktuellt schema, med salar, finner ni alltid här (länk till timeedit-SLU)

Timeedit vid UU har också schema för kursen, men vid förändringar kan dessa två vara osynkade.
SLUs schema är då det som gäller.

Information om kurslitteratur och betygskriterier finner ni också här.
Närmre kursstart kommer Canvassidan till kursen publiceras.
Där kommer ni finna mer detaljerad information om kursen innehåll när ni registrerat er på kursen.

Välkomna till kursen!

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0319-20107 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0319

Läsåret 2023/2024

Termokemisk omvandling (TN0319-20194)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Termokemisk omvandling (TN0319-20046)

2022-10-31 - 2023-01-13

Läsåret 2020/2021

Termokemisk omvandling (TN0319-20145)

2020-11-01 - 2021-01-19

Läsåret 2019/2020

Termokemisk omvandling (TN0319-20096)

2019-11-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Termokemisk omvandling (TN0319-20156)

2018-10-29 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Termokemisk omvandling (TN0319-20109)

2017-10-30 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Termokemisk omvandling (TN0319-20044)

2016-10-24 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Termokemisk omvandling (TN0319-20121)

2015-10-26 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Termokemisk omvandling (TN0319-20055)

2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Termokemisk omvandling (TN0319-20037)

2013-11-11 - 2014-01-19

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygsmatrisen läses som att för respektive betyg inom varje delmål skall studenten kunna:

Betyg

Mål

5

4

3

1

Tillämpa kunskap om hur faktorer som typ av anläggning, bränsleegenskaper (t.ex. typ, storlek) m.m. för att analysera processer i förbrännings- och förgasningsanläggning (både värmeproduktion och bildning av utsläpp) samt hur dess skiljer sig mellan olika typer av anläggningar

Beskriva hur faktorer som bränsleegenskaper, partikelstorlek m.m. påverkar förbränningsprocessen. Utvärdera/analysera hur material- och värmebalanser påverkas av bränslekvalitet.

Genomföra tekniska kalkyler för material- och värmebalanser av förbränningsprocessen (för definierade problem).

2

Jämföra olika tekniker för förbränning och förgasning och beskriva hur skillnader i uppbyggnad påverkar viktiga processer.

Redogöra för olika tekniker för förbränning och förgasning.

3

Jämföra vilka tekniska problem industriella pannor kan få och vilken miljöpåverkan de har beroende på typ, bränsle m.m.

Identifiera tekniska problem i och miljöpåverkan av industriella pannor, och föreslå lämpliga lösningar.

4

Analysera hur förändrade driftsförhållanden påverkar en förbränningsanläggnings funktion

Tillämpa förbränningsekvationer på förbränningstekniska problem

5

Ställa upp modeller för termokemiska processer samt modellera dessa i Python/Matlab för att lösa övergripande problemställningar avseende t.ex. verkningsgrad, materialflöden och utsläpp

6

Med hjälp av termodynamiska ekvationer beräkna hur förbränningsprocessen och värmetekniska komponenter påverkar ett kraftverks prestanda (t.ex. verkningsgrad)

Litteraturlista

  1. An Introduction to Combustion: Concepts and Applications Författare: Stephen Turns ISBN: 978-007-108687-5 1) Info - kompletterande litteratur Kommentar: Kompletterande litteratur finns på kursens hemsida. För tillgång till denna innan kursstart, vänligen kontakta kursledare eller exeminator

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Teknologi Teknologi Teknik
Kurskod: TN0319 Anmälningskod: SLU-20107 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 25%