Ny sökning
TN0288

Logistik

Kursen innehåller följande moment:

Operationsanalys med transport- och nätverksoptimering, lokaliseringsteori, lageroptimering, köteori och heltalsprogrammering, Transportteknik, Materialflöden och transporter i företagsperspektiv, Analys och planering av samhällets transportsystem, Framtidens transportnätverk.

Information från kursledaren

Hej och välkommen till kursen!

Undervisningen kommer i huvudsak att ske på campus.

Vi startar den 24/4 kl 9.15 i Datorsal 1 i Mark-Vatten-Miljöcentrum, Ultuna. En del av kursintroduktionen handlar om linjärprogrammering i Excel, därför är vi i en datorsal. Du kan såklart gärna använda din egen dator om du föredrar det.

Dagarna före kursstart är det viktigt att du registrerar dig på kursen i Ladok. Du får också tillgång till Canvas när kursrummet öppnar men om du inte är registrerad kommer du att förlora åtkomsten där!

Väl mött!

Kursteamet genom David Ljungberg

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0288-40100 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0288

Läsåret 2023/2024

Logistik (TN0288-CAED1)

2024-03-18 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Logistik (TN0288-40046)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2020/2021

Logistik (TN0288-40111)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Logistik (TN0288-40086)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Logistik (TN0288-40066)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Logistik (TN0288-40024)

2018-03-19 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Logistik (TN0288-40042)

2017-03-20 - 2017-06-04

Läsåret 2015/2016

Logistik (TN0288-40120)

2016-03-21 - 2016-06-05

Läsåret 2014/2015

Logistik (TN0288-40048)

2015-03-30 - 2015-06-07

Läsåret 2013/2014

Logistik (TN0288-40023)

2014-03-31 - 2014-06-08

Läsåret 2012/2013

Logistik (TN0288-40047)

2013-04-01 - 2013-06-09

Läsåret 2011/2012

Logistik (TN0288-40091)

2012-03-26 - 2012-06-01

Läsåret 2010/2011

Logistik (TN0288-40069)

2011-03-28 - 2011-06-03

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Introduction to Operations Research, 10:e uppl (Huvudlitteratur) Författare: Hiller, F. ISBN: 9781259253188 Kommentar: Kursens huvudlitteratur, se seperat lista över avsnitt. Även andra upplagor fungerar.

Kompletteras förslag på litteratur som ges i samband med projektuppgiften


Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TN0288 Anmälningskod: SLU-40100 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%