Ny sökning
TN0285

Energi- och livscykelanalys

Livscykelanalys är ett mycket användbart verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från vagga till grav för en produkt eller tjänst. Metoden livscykelanalys används av företag och forskare, men kan även fungera som beslutsunderlag i politiska sammanhang. Under kursens gång får du som student utföra en livscykelanalys av en vald produkt.

Kursens syfte är att ge kunskaper om hur man utifrån ett livscykelperspektiv kvantifierar användningen av naturresurser och dess miljöpåverkan. Kursen syfte är också att ge övning i problemformulering, kritiskt granskning, rapportskrivande och muntlig presentation.

Information från kursledaren

2021-08-03

Välkommen till kursen Energi - och livscykelanalys

Majoriteten av undervisningen i kursen kommer att ske online under HT21. Endast tentan 4 oktober och slutredovisningen av projektarbetet 15 oktober kommer att ske på campus. Vidare information om hur varje moment kommer att genomföras anslås på kursens sida på SLUs lärplattform Canvas. Vissa schemalagda moment genomförs som självstudier.

Observera att schemat anger undervisningsmoment för både TN0285 och TN0313, eftersom många av undervisningsaktiviteterna är gemensamma.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0285-10216 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0285

Läsåret 2023/2024

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10399)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10071)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2020/2021

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10244)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10189)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10109)

2018-09-03 - 2018-10-28

Läsåret 2017/2018

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10026)

2017-08-28 - 2017-10-29

Läsåret 2016/2017

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10059)

2016-08-29 - 2016-10-23

Läsåret 2015/2016

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10246)

2015-08-31 - 2015-11-01

Läsåret 2014/2015

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10115)

2014-09-01 - 2014-11-09

Läsåret 2013/2014

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10067)

2013-09-02 - 2013-11-10

Läsåret 2012/2013

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10192)

2012-09-03 - 2012-11-11

Läsåret 2011/2012

Energi- och livscykelanalys (TN0285-20166)

2011-11-07 - 2012-01-15

Läsåret 2011/2012

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10194)

2011-08-29 - 2011-11-06

Läsåret 2010/2011

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10154)

2010-08-30 - 2010-11-07

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TN0285 Anmälningskod: SLU-10216 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%