Ny sökning
TE0018

Geografiska informationssystem för ingenjörer

Kursen presenterar geografiska informationssystem (GIS) som ett verktyg för planering, genomförande och presentation av projekt som hanterar geografiskt bunden information. Den ger praktiskt tillämpbar kunskap om hur spatial information kan analyseras och presenteras med hjälp av kartor, och tar bl.a. upp GIS i ett systemperspektiv, spatiala datamodeller, geodesi, geografiska karttjänster och produkter, satellitbaserad positionering, fjärranalys, kartografi och kartproduktion, samt geografisk analys.


I undervisningen används föreläsningar och problemorienterade datorövningar i form av webbaserade utbildningsmoduler. Kursen kombinerar obligatoriska och valbara övningar så att de täcker delmoment från datafångst till geografisk analys och design av traditionella såväl som webbaserade kartor.


Information från kursledaren

Welcome to the all-inclusive course on Geographical Information Systems TE0018.

The aim of the course is to present the geographical information system (GIS) as a tool for planning, implementing, and presenting real-world projects of geographic dimensions. Applied on vectorised as well as rasterized information, the course contains elements of cartography, geodesy, positioning techniques, database techniques, international map-base standards, and international law.

TE0018 education is internationally web-based where geographic information systems are taught via problem-based computer exercises (web courses). The course combines mandatory exercises with the possibility of adding personally profiled web courses. With teacher guidance, the web courses are chosen to cover topics that range from data capture to geographic analysis, and design of traditional as well as web-based maps. Each exercise is examined at the web, where the resulting certificate is internationally valid.

TE0018 provides the theory of GIS via optional lectures that are examined with a written test.

Please examine the TE0018 web-site in order to assess our supply of web-courses, and to learn how they may be combined at different levels of examination.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TE0018-20103 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TE0018

Läsåret 2023/2024

Geografiska informationssystem för ingenjörer (TE0018-20190)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Geografiska informationssystem för ingenjörer (TE0018-20044)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Geografiska informationssystem för ingenjörer (TE0018-20142)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Geografiska informationssystem för ingenjörer (TE0018-20062)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Geografiska informationssystem för ingenjörer (TE0018-20074)

2018-11-05 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Examination criteria and deadlines – TE0018 2021

Criteria definitions

Criteria Theory

The Theory Criteria is examined with the written exam:

Grade

Written exam score

5

At least 88 % of total score (44 out of 50)

4

At least 66 % of total score (33 out of 50)

3

At least 44 % of total score (22 out of 50)

Criteria Exercises

The grade in the Exercises Criteria depends on approved course exercises. List of categorised exercises and information on how to execute and pass exercises are available in the course CANVAS room. The exercises must be executed individually.

Grade

Criteria

5+

All exercises in category A, B, C and D together with 2 exercises chosen from the list of additional ESRI Exercises approved.
Deadline Sun January 23 2022.

5

All exercises in category A, B and C together with 2 exercises chosen from the list of additional ESRI Exercises approved.
Deadline Sun January 23 2022.

4

All exercises in category A and B together with 1 exercise chosen from the list of additional ESRI Exercises approved.
Deadline Sun January 23 2022.

3

All exercises in category A approved.
(no deadline)

Final course grade

The final course grade (3: Pass; 4: pass with credit; 5: pass with distinction) is decided from the combination of the grade within Criteria Theory and Criteria Exercises as defined below:

Final course grade from criteria grade combinations

Criteria Exercises grade

5+

5

4

3

Criteria Theory grade

Final course grade

5

5

5

4

4

4

5

4

4

3

3

4

4

3

3

Litteraturlista

  1. An Introduction to Geographical Information Systems Författare: Heywood, Ian ISBN: 9780273722595 [An Introduction to Geographical Information Systems ] (https://www.bokus.com/bok/9780273722595/an-introduction-to-geographical-information-systems/) Kommentar: Main lecture textbook. 689 SEK at Bokus.com.
  2. Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar Författare: Lars Harrie (editor) ISBN: 9789144088778 [Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar] (https://www.bokus.com/bok/9789144088778/geografisk-informationsbehandling-teori-metoder-och-tillampningar/) Kommentar: Alternative main lecture textbook in Swedish. 472 SEK at Bokus.se
  3. Getting to know ArcGIS Författare: Law M., Collins A. ISBN: 9781589483828 [Getting to know ArcGIS] (https://www.bokus.com/bok/9781589483828/getting-to-know-arcgis/) Kommentar: Optional training litterature. 629 SEK at Bokus.com.
  4. The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 1: Geographic Patterns and Relationsships Författare: Mitchell A. ISBN: 9781879102064 [The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 1: Geographic Patterns and Relationsships] (https://www.bokus.com/bok/9781589485792/the-esri-guide-to-gis-analysis-volume-1/) Kommentar: Optional inspiration for the project-based part of the course. 469 SEK at BOKUS.
  5. The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 2: Spatial Measurements & Statistics Författare: Andy Mitchell ISBN: 9781589481169 [The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 2: Spatial Measurements & Statistics] (https://www.bokus.com/bok/9781589481169/esri-guide-to-gis-analysis-v-2-/) Kommentar: Optional inspiration for the project-based part of the course. 393 SEK at Bokus.com.
  6. The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 3: Modeling Suitability, Movement, and Interaction Författare: Andy Mitchell ISBN: 9781589483057 [The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 3: Modeling Suitability, Movement, and Interaction] (https://www.bokus.com/bok/9781589483057/the-esri-guide-to-gis-analysis-volume-3/) Kommentar: Optional inspiration for the project-based part of the course. 659 SEK at Bokus.com.
  7. Cartography - Visualization of Spatial Data Författare: Kraak M-J, Ormeling F ISBN: 9780273722793 [Cartography - Visualization of Spatial Data] (https://www.bokus.com/b/9780273722793.html?pt=search_result&search_term=Kraak) Kommentar: Optional inspiration for the finalisation of project presentation. 929 SEK at Bokus.com.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå (AXX)
Ämne: Teknologi Teknik Teknologi
Kurskod: TE0018 Anmälningskod: SLU-20103 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%