Ny sökning
SV0010

Skogens biomaterial

Trä är ett biologiskt material som kan användas för att producera en rad olika biobaserade produkter, men vilka egenskaper är det som avgör dess lämplighet för olika former av biobaserade produkter, och hur bedöms egenskaperna i skogen respektive vid industri? Hur påverkas sågtimmer och sågad vara av skadegörare och vilka metoder kan användas för att minska risken för angrepp. I denna kurs, som bygger vidare på de grundkunskaper som förmedlas både teoretiskt och praktiskt inom programmets första 1,5 år, fördjupas teoretisk- och praktisk kunskap om trä som råvara och materialegenskapernas lämplighet för olika former av biobaserade produkter.


Undervisningen baseras på föreläsningar, självstudier, studiebesök och praktiska övningar. Praktiska övningar, studiebesök och exkursioner är obligatoriska moment i kursen.


Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:  • 7,5 hp Arbetsprocesser


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SV0010-40072 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SV0010

Läsåret 2023/2024

Skogens biomaterial (SV0010-40107)

2024-03-20 - 2024-04-25

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0010 Anmälningskod: SLU-40072 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%