Ny sökning
SV0008

Norra Sveriges skogar och landskap

Kursen genomförs till stora delar som en studieresa med målsättningen att på plats lära ut förutsättningarna att bedriva skogsbruk i norra Sverige med de utmaningar som ligger i ett kärvt klimat och därmed kort vegetationsperiod, samtidigt som hänsyn till andra intressen förutsätts.

Information från kursledaren

Botanikdelen av kursen bedrivs campusnära före sommaruppehållet den 3:e till 14:e juni. Kursansvar: Elisabet Bohlin.

Exkursionsdelen av kursen omfattar perioden den 8:e till 30:e augusti med de första nätterna förlagda i Umeå (8-13 aug). Därefter går resan till: Lycksele (övernattning 14-20 aug), Ammarnäs (övernattning 21-24 aug), Strömsund (övernattning 25-30 aug). Kursansvar: Gustaf Egnell.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-08-25 och 2024-09-15

Andra kursvärderingar för SV0008

Läsåret 2022/2023

Norra Sveriges skogar och landskap (SV0008-50015)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2021/2022

Norra Sveriges skogar och landskap (SV0008-50088)

2022-06-06 - 2022-08-28

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

**Litteratur och materiel **

Norra Sveriges Skogar och Landskap

  • Botanikkompendiet ”Botanik för Skogsvetare” (Från kursen Skog – nyttjande och värden SV0007 ) behandlar systematik och vetenskaplig namngivning samt en floradel som beskriver mossor, lavar och 15 viktiga växtfamiljer. Här finns också information om fotoherbarieuppgiften, nyckling, växtgeografi, skogstyper mm. Detta är ditt arbetsredskap – ha alltid botanikkompendiet med dig till botanikundervisningen! (Kommer även att finnas upplagt på Canvas för utskrift)

  • **”Kroken” **(Krok & Almqvist, Svensk flora, 29:e upplagan).

  • **Svensk Fältflora **(eller annan bildflora) Stenberg, L. & Mossberg,B. Bonnier Fakta/Wahlström och Widstrand.

  • Kompendium i Trädkännedom (Drakenberg, B.)

  • ”Skogsmarksflora”och ”Bonitering av skogsmark” från 2021 finns att beställa från Skogsstyrelsen https://shop.skogsstyrelsen.se/sv/

  • Skyddsvärd skog* – Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning.(Skogsstyrelsen) (inte obligatorisk).*

Dessutom behöver du en **lupp **för nyckling med minst 10X förstoring, gärna lite högre. Finns att beställa online om man söker på ”botanik lupp”. Beställ i god tid!!

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Biologi Skogsbruksvetenskap Biologi
Kurskod: SV0008 Anmälningskod: SLU-50102 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%