Ny sökning
SV0005

Vetenskapsteori och metod

Kursen behandlar grundläggande vetenskapsteori, etik och vetenskapliga metoder samt ger förståelse för vetenskapliga synsätt samt skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap. Genusperspektiv på forskning och vetenskap behandlas. Under kursen ges tillfällen att öva på färdigheter i argumentation och vetenskapliga resonemang. Forskningsprocesser beskrivs och vissa enskilda moment inklusive litteratursökning, sammanställning och statistisk analys, praktiseras. Kvalitativa och kvantitativa metoder, inklusive grundläggande statistiska metoder, med tillämpningar inom skogsvetenskap och biologi behandlas.


Kursen genomförs med föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Seminarier och vissa datorövningar är obligatoriska.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SV0005-30131 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SV0005

Läsåret 2022/2023

Vetenskapsteori och metod (SV0005-30097)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Vetenskapsteori och metod (SV0005-30298)

2022-01-17 - 2022-02-17

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

1) Introduktion till vetenskapsteorin

**Författare: **Lars-Göran Johansson
**ISBN: **978-91-7235-114-1
**Kommentar: **Boken ger en införing i vetenskapsteori utan att kräva några filosofiska förkunskaper, men knyter an till olika vetenskaper. De gemensamma dragen i olika vetenskaper betonas, men läsaren får samtidigt en bred överblick över olika former av vetenskaper. Boken är därför användbar oavsett vilken vetenskap man primärt är mest intresserad av. I tretton kapitel behandlas: vetenskapens framväxt; begreppet kunskap; hypoteser och hypotesprövning; vetenskapliga data; kvantitativa och kvalitativa metoder; orsaker och korrelationer; förklaringar; förklaringar i samhällsvetenskaperna och humaniora; vetenskapliga lagar; kropp medvetandeproblemet; teorier, modeller och verkligheten; teorier om vetenskapens utveckling; vetenskap och värderingar.

**Länk (exempel): **https://www.bokus.com/bok/9789172351141/introduktion-till-vetenskapsteorin/?source=googleps&gclid=EAIaIQobChMI4py70tek9AIVEEeRBR1McQY_EAQYAiABEgJni_D_BwE

  1. Data and Models, 5th edition

** Författare:** De Veaux, Velleman and Bock

ISBN: 9781292362212

Kommentar: Boken kommer även att användas på senare kurser - för programstudenter.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Matematisk statistik
Kurskod: SV0005 Anmälningskod: SLU-30131 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%