Ny sökning
ST0058

Statistik för ekonomer

I denna kurs kommer du i kontakt med verktyg för att beskriva och analysera ekonomiska data. Med datorns hjälp får du med statistiska programpaket analysera typiska situationer.

I kursen introduceras du till kraftfulla och allmängiltiga statistiska metoder, som regressions- och tidserieanalys. Dessutom lär du dig grunderna i att planera marknadsundersökningar, göra urval, sammanställa och utvärdera data.

Du tillämpar dina kunskaper i ett flertal projekt som pågår under hela kurstiden, där du både får planera en undersökning och analysera inhämtade data med hjälp av statistiska programpaket.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

ST0058-20193 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för ST0058

Läsåret 2022/2023

Statistik för ekonomer (ST0058-20041)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Statistik för ekonomer (ST0058-40098)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Statistik för ekonomer (ST0058-40109)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Statistik för ekonomer (ST0058-40085)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Statistik för ekonomer (ST0058-40064)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Statistik för ekonomer (ST0058-40023)

2018-03-19 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Statistik för ekonomer (ST0058-40041)

2017-03-20 - 2017-06-04

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Newbold, P., Carlson, W. L. & Thorne, B. (2020). Statistics for Business and Economics. Global edition. 9:e upplagan.
Pearson Education Limited.

Wenemark, M (2023) Enkätmetodik: att planera och genomföra en undersökning. Studentlitteratur ISBN: 9789147147298

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Statistik
Kurskod: ST0058 Anmälningskod: SLU-20193 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%