Ny sökning
SH0160

Kolning och skogshistoria

Kursen inleds med ett obligatoriskt seminarium med föreläsningar om kolningens historia samt dess ekonomiska och energimässiga betydelse. I samband med seminariet genomförs en exkursion med besök på några platser för att ge perspektiv på träkolsanvändning samt järnhanteringens historiska betydelse. I kursen ingår egna litteraturstudier i skogshistoria vilka ska resultera i en skriftlig rapport med muntlig redovisning vid obligatoriskt slutseminarium. Kolningsprocessen, från resning av kolmila till färdig kol, övas praktiskt under ledning av erfarna kolare.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SH0160

Läsåret 2022/2023

Kolning och skogshistoria (SH0160-50055)

2023-06-12 - 2023-08-27

Läsåret 2021/2022

Kolning och skogshistoria (SH0160-50010)

2022-06-13 - 2022-08-28

Läsåret 2020/2021

Kolning och skogshistoria (SH0160-50002)

2021-06-14 - 2021-08-22

Läsåret 2018/2019

Kolning och skogshistoria (SH0160-50040)

2019-06-10 - 2019-09-01

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0160 Anmälningskod: SLU-50035 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 50%