Ny sökning
SH0149

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning

Kursen knyter samman ämnena affärskunskap och verksamhetsledning för att ge en ökad förståelse för inverkande faktorer på skogssektorn och skogsföretagen beträffande dess verksamhet och utveckling.


Affärskunskap avser här det samhällsekonomiska perspektivet, juridiska företagsformer, avkastningsvärdering, samt medarbetarens roll i handel med skogliga varor och företagstjänster.


Verksamhetsledning avser här en introduktion till skogssektorns organisationsstrukturer, projektledning, arbetssätt och arbetsmiljö samt skogspolitik. Slutligen ingår att förstå skogsbrukets situation och utmaningar i ett globalt perspektiv.


Kursen är en yrkesförberedande kurs innehållande flera obligatoriska övningar med såväl muntlig som skriftlig redovisning. I kursen kommer också branschföreträdare att ha ett antal föresläsningar där närvaro krävs. Slutligen ingår en obligatorisk studieresa.


Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-03-12 och 2024-04-02

Andra kursvärderingar för SH0149

Läsåret 2022/2023

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30226)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30022)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30002)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30036)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30073)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30074)

2018-01-15 - 2018-03-25

Läsåret 2016/2017

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning (SH0149-30172)

2017-01-16 - 2017-03-26

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

***Kurslitteratur/huvudböcker som rekommenderas ***

Moment Skoglig verksamhetsledning (6.5 hp), 2024-01-15 – 2024-02-06:

Ledarskap och arbetsrätt (ansvarig lärare: Carina Sándor):

Anderz Andersson, Örjan Edström, Staffan Ingmanson. (2023). Arbetsrätt. 8:e upplagan. Stockholm: Liber.

Moment Skoglig affärskunskap (8.5 hp), 2024-02-07 – 2024-03-11:

Samhällsekonomi (ansvarig föreläsare: Staffan Werme, extern resurs):

Eklund, Klas (2020). Vår Ekonomi. En introduktion till världsekonomin. 15:e upplagan. Lund: Studentlitteratur AB.

Avtalsrätt och Juridik (ansvarig lärare: Carina Sándor):

Ramberg C., Ramberg J. (2022). Avtalsrätten: En introduktion. 8:e upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik.

Extra läsning. Övningar kommer användas ur denna bok.

Andersson J-O., Ekström C., Palmgren O., Sundin K. (2011). Affärsjuridiska problem: fakta och övningar i affärsjuridik. 5:e upplagan. Stockholm: Liber.

***Litteratur som blir tillgänglig på Canvas, och ej behöver beställas ***

Moment Skoglig verksamhetsledning (6.5 hp), 2024-01-15 – 2024-02-06:

Skogspolitik (ansvarig föreläsare: Erik Sollander, Skogsstyrelsen):

Material delas ut i samband med föreläsning.

Global utblick (ansvarig lärare: Carina Sándor och Staffan Werme, extern resurs):

Material delas ut i samband med föreläsning.

Moment Skoglig affärskunskap (8.5 hp), 2024-02-07 – 2024-03-11:

Avkastningsvärdering (ansvarig lärare: Rickard Larsson och Eric Sundstedt):

Programmanualer finns i lärosalar

Material delas ut i samband med föreläsning.

Instuderingsmaterial finns på nätet, adress:

http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Vardering/

Affärsmannaskap (ansvarig lärare: Torbjörn Larsson, Roland Larsson):

Material delas ut i samband med föreläsning, bl.a. ABSE 20 samt handbok till ABSE (Skogsentreprenad).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0149 Anmälningskod: SLU-30059 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%