Ny sökning
SH0147

Skogliga beslutsunderlag

Beslut i skogsbruket grundas i diverse underlag och denna kurs fokuserar på hur dessa underlag kan tas fram. Kursen handlar dels om hur de biologiska förutsättningarna i träets virkesegenskaper ger förutsättningar för råvarans använding, och dels om de ekonomiska verktyg som används för att analysera mindre företag i skogsbranschen. En stor del av kursen ägnas åt hur skogliga beslutsunderlag kan tas fram och presenteras på ett statistiskt korrekt sätt och hur geografisk informationsteknologi (GIT) kan användas för detta. Förutom föreläsningar innehåller kursen flera obligatoriska övningar.


Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-03-12 och 2024-04-02

Andra kursvärderingar för SH0147

Läsåret 2022/2023

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30224)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30021)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30001)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30035)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30072)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30073)

2018-01-15 - 2018-03-25

Läsåret 2016/2017

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30171)

2017-01-16 - 2017-03-26

Läsåret 2015/2016

Skogliga beslutsunderlag (SH0147-30105)

2016-01-18 - 2016-03-27

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Ekonomi

Företagsekonomi 100, Skärvad. Faktabok.

Skogsägarens Företagsbok, Ludvig & Co, (Måste ni skaffa i god tid)

Skatterna i Skogen, Sydved (digital) eller Areals lilla gröna (I dessa bägge skrifter finns skattereglerna beskrivet på ett enkelt sätt som komplement till Skogsägarens Företagsbok)

Kronholm T., Larsson I. & Erlandsson E. (2021). Characterization of forestry contractors’ business models and profitability in Northern Sweden, Scandinavian Journal of Forest Research, 36, 491-501, DOI: https://doi.org/10.1080/02827581.2021.1973087

**Virkeslära **

Agestam, E., Säll, H. och Wilhelmsson, L. 2022. Skogsskötselserien – Skogsbruk, virke och skogsindustriprodukter. Skogsstyrelsens Förlag. Skogsbruk, virke och skogsindustriprodukter - Skogsstyrelsen

Andersson, Bengt. 2020, Gott virke, Skogshistoriska Sällskapet. Kan beställas direkt från författaren och kostar ca 100 kr. bengt@gottvirke.se

Bergkvist, P. & Fröbel, J. 2020. Att välja trä. Föreningen Sveriges Skogsindustrier, Svenskt Trä, Stockholm. (Utdelas)

Hörnfeldt, R. 1998. Känn igen trä. Lärobok om träslag i Norden. Infoskog Inforest AB. Garpenberg. (Gotthard Sennblad 070-3994405, 073-1001436)

Johannesson T. & Valund T. & Eliasson L. 2023. Uttag av GROT som skogsbränsle. Kan beställas av institutionen i pappersform och läggs ut på Canvas som pdf.

Schmulsky, R. & Jones, P.D. 2019. Forest Products and Wood Science: An Introduction. John Wiley & Sons Ltd. Det finns ett antal exemplar i biblioteket samt ett utdrag i pdf-format med de sidor som är aktuella.


**Statistik**

Stenhag, S. Åt skogen med statistik. Kan beställas av institutionen i pappersform och läggs ut på Canvas som pdf.

GIT

Norman, L. GIT, geografisk information och kartor. Kan beställas genom institutionen och läggs ut på Canvas som pdf.

Utöver detta: övningsuppgifter, artiklar, m.m. som utdelas av lärarna.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0147 Anmälningskod: SLU-30057 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%