Ny sökning
SH0145

Skogens värdekedja

Kursen syftar till att belysa de olika värden naturresursen skog har. Med värden avses här såväl ekonomiska som sociala värden. Utöver detta handlar en del av kursen om de matematiska modeller som kan användas i skogsbruket för att beskriva och prognostisera ekonomiska värden. En annan del handlar om ekonomisk redovisning samt förutsättningarna för skogligt företagande och entreprenörskap. Förutom föreläsningar och obligatoriska studiebesök innehåller kursen flera obligatoriska övningar och ett större projektarbete som ska redovisas såväl muntligt som skriftligt.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SH0145-20052 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SH0145

Läsåret 2022/2023

Skogens värdekedja (SH0145-20150)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Skogens värdekedja (SH0145-20012)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Skogens värdekedja (SH0145-20001)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Skogens värdekedja (SH0145-20025)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Skogens värdekedja (SH0145-20049)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Skogens värdekedja (SH0145-20056)

2017-10-30 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Skogens värdekedja (SH0145-20116)

2016-10-31 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Skogens värdekedja (SH0145-20061)

2015-10-26 - 2016-01-17

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista, ”Skogens värdekedja” - Höstterminen 202****3.

Litteratur - ”Skoglig modellering och kalkylering” - 5 hp (Staffan Stenhag).

Kompendier, skrivna av Staffan Stenhag, vilka tillhandahålls som PDF:er men som även kan beställas inbundet från Skogsmästarskolan:

· Bland tallar och tal

· Bland furor och funktioner

· Instruktioner för Excel 2016

· Företagsekonomi 100 av Skärvad & Olsson, Liber förlag - senaste utgåva (boken används även i ekonomiblocket)

Litteratur - ”Ekonomi 1, för skogsägande och entreprenörskap” - 5 hp (Carina Sándor).

· Företagsekonomi 100 av Skärvad & Olsson, Liber förlag - senaste utgåva

**Litteratur - ”Skogen, näringen och samhället” - 5 hp (Börje Börjesson).

Skogsbruk och skogsindustri i nationellt och internationellt perspektiv - Faktasamlingar och branschstatistik (hemsidor och länkar enligt senare information och anvisningar)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogshushållning Skogshushållning
Kurskod: SH0145 Anmälningskod: SLU-20052 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%