Ny sökning
SG0271

Diagnos, förebyggande och hantering av biotiska skogsskador

Kursen behandlar teori och praktik inom diagnostik, förebyggande och hantering av etablerade och nya skogsskador som orsakas av mikrober och djur. Fokus är på bestånds- och landskapsnivå. Under kursen presenteras ett urval av aktuella teknologiska verktyg (t ex drönare och bärbara DNA/RNA sekvenserare) som kan användas för att identifiera etablerade och nya invasiva skadegörare samt för att kartlägga skogsskadornas förekomst. Studenten utvecklar teoretiska kunskaper gällande hållbara skogsskyddstrategier och lär hur man kan tillämpa innovativa åtgärder för att minska skogsskadornas förekomst och spridning i praktiskt skogsbruk på kort och lång sikt. Inom kursen tränas problemlösning, kritiskt tänkande, samt muntlig och skriftlig kommunikation.


Kursen innehåller litteraturstudier, föreläsningar, demonstrationer, praktiska fält- och laboratorieövningar, exkursioner eller studiebesök, grupparbeten samt ett individuellt projekt. Obligatoriska moment utgörs av demonstrationer och praktiska övningar.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0271-10223 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0271

Läsåret 2022/2023

Diagnos, förebyggande och hantering av biotiska skogsskador (SG0271-10267)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Diagnos, förebyggande och hantering av biotiska skogsskador (SG0271-10092)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsbruk med många mål Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Skogsvetenskap Biologi Skogsvetenskap Biologi
Kurskod: SG0271 Anmälningskod: SLU-10223 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 50%