Ny sökning
SG0259

Att forska i skog - vetenskapsmetodik

Kursen är indelad i fem delmoment; 1) programmering i R, 2) att läsa och skriva en vetenskaplig uppsats, 3) försöksdesign och försöksplaner 4) skogliga modeller och Heureka 5) analys av skogliga fältexperiment. Programmering i R skall ge grundläggande kunskaper i programmeringsspråket så att studenterna kan genomföra en statistisk analys av enkla skogliga experiment. Programmeringsdelen utgår från en lärobok i grundläggande statistik med tillhörande skogliga exempel och övningsuppgifter. Under kursen tränas studenten i att läsa och analysera vetenskapliga uppsatser samt att redovisa analyser av skogliga experiment i vetenskapliga rapporter. Exempel på vanliga försöksupplägg ges under kursen och studenten tränas i att välja försöksdesign för att besvara specifika frågeställningar på ett effektivt sätt samt hur försök bör dokumenteras i försöksplaner. Studenten orienteras om uppbyggnad och funktion hos olika skogliga modeller för prognos av framtida utveckling av enskilda träd och bestånd. Heurekasystemet är ett beslutsstöd innehållande flera olika skogliga modeller. Studenten skall tränas i handhavande av Heureka genom övningar med praktiska exempel. Kursen avslutas med analys och redovisning av ett skogligt fältexperiment där erhållna färdigheter i R, Heureka och att skriva vetenskapliga uppsatser praktiseras.


Kursen genomförs som distanskurs med två-fyra fysiska träffas som är obligatoriska.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0259-10222 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0259

Läsåret 2022/2023

Att forska i skog - vetenskapsmetodik (SG0259-10266)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Att forska i skog - vetenskapsmetodik (SG0259-10091)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Att forska i skog - vetenskapsmetodik (SG0259-10317)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Att forska i skog - vetenskapsmetodik (SG0259-10319)

2020-08-31 - 2021-01-17

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsbruk med många mål Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap Skogsvetenskap
Kurskod: SG0259 Anmälningskod: SLU-10222 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 50%